רמות   ספרי עיון ומחקר    חינוך

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 60 ספרים ב 8 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --הבא

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב
הערבים בישראל - סוגיות ודילמות

מאת: ד"ר ח'אלד עראר, ד"ר חאג' יחיא - עורכים

קובץ מאמרים זה בא להדגיש את ההתפתחות של ההשכלה הגבוהה בקרב המיעוט הפלסטיני בישראל, מול העדר תכנון והעדר מדיניות מכוונת לקידום התפתחות זו. ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל נתפתחה כחלק ממאבק סוציו-פוליטי ולא כמטרה מתוכננת היטב וללא מדיניות מובנית של המוסדות מאקדמאים בישראל.

לדף הספרהאקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב
הערבים בישראל - סוגיות ודילמות

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב<br>הערבים בישראל - סוגיות ודילמות

הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

מאת: יאיר רונן, ישראל דורון, ורד סלונים -נבו -עורכים

שני מושגים עומדים בבסיס ספר זה: הדרה חברתית וזכויות אדם. מטרת הספר לחשוף, ולו באופן חלקי, את תוצאות המפגש בין תפיסת עולם הרואה בזכויות אדם מרכיב יסודי ומהותי באופייה של מדינת ישראל לבין המציאות הישראלית בראשית האלף השלישי אשר במסגרתה, בהקשרים רבים ומגוונים, קבוצות ויחידים בחברה מוצאים עצמם מודרים ממעגלי הפעילות וממוקדי העוצמה והכוח. כיבוד זכויות אדם הלכה למעשה מחייב כי אדם לא יסבול מהדרה חברתית. אף על פי כן, השיח העיוני והציבורי בישראל, המנסה לקשר בין המושגים הדרה חברתית וזכויות אדם, צנוע.

לדף הספרהדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

הוראת המדעים בבית-הספר היסודי בשנות ה-90

מאת: רות זוזובסקי, דוד חן, פנחס תמיר

הממצאים המובאים בספר מאירים גם את הנעשה בבתי התלמידים, בכיתות הלימוד ובבתי-הספר, וגם את הנעשה מחוץ לשעות הלימודים, ומספקים שפע של פרטים על הווי בית-הספר הישראלי. ערכו של הספר הוא בכך שהוא מציג תמונת-מצב ומציג אוצר גדול של נתונים העשויים להיות מקור להעלאת השערות, להסקת מסקנות ולגיבוש המלצות.

לדף הספרהוראת המדעים בבית-הספר היסודי בשנות ה-90

הוראת המדעים בבית-הספר היסודי בשנות ה-90

החינוך לקראת המאה ה-21

מאת: דוד חן - עורך

החינוך לקראת המאה העשרים ואחת - ספר יובל העשרים של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב - נכתב על-ידי חברי-סגל של בית-הספר. הוא מייצג קשת רחבה של נושאי הגות ומחקר, שנאספו תוך אוריינטציה אל עתידו של החינוך.החינוך לקראת המאה העשרים ואחת - ספר יובל העשרים של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב - נכתב על-ידי חברי-סגל של בית-הספר. הוא מייצג קשת רחבה של נושאי הגות ומחקר, שנאספו תוך אוריינטציה אל עתידו של החינוך.

לדף הספרהחינוך לקראת המאה ה-21

החינוך לקראת המאה ה-21

היסטוריה, זהות וזכרון

מאת: אבנר בן-עמוס - עורך

קובץ המאמרים בספר זה מנתח את האופן שבו העבר הלאומי מוצג במערכת החינוך הישראלית, וממקם את הדיון הציבורי בו בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים. להוראת ההיסטוריה בבתי-הספר יש תפקיד-מפתח משום שהיא ממוקמת בתווך שבין הכתיבה ההיסטורית האקדמית לבין עיצוב הזיכרון הקולקטיבי.

לדף הספרהיסטוריה, זהות וזכרון

היסטוריה, זהות וזכרון

הישגיהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים

מאת: רות זוזובסקי

פרסום זה מסכם את ממצאי המחקר הבינלאומי במתמטיקה ובמדעים שנערך בשנת 2003 מטעם הארגון הבינלאומי להערכת הישגים לימודיים ה-IEA. נתוני המחקר מתארים את תמונת-המצב ואת השינויים שחלו בישראל ובמדינות אחרות במשתני התוצר ובמשתני ההקשר הלימודי בבתי-הספר ובבתי הלומדים בין שנת 1999 - המועד הקודם שבו נערך מחקר TIMSS - לבין שנת 2003.

לדף הספרהישגיהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים

הישגיהם הלימודיים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה ובמדעים

הישגיהם של תלמידי ח בישראל בפריטי מבחן TIMSS - 1999 מתמטיקה

מאת: רות זוזובסקי

ספר זה מתאר מה תלמידי כיתות ח בישראל יודעים ויכולים לבצע במתמטיקה. הפרסום מתבסס על ממצאי המחקר הבינלאומי המשווה 1999-TIMSS, שבחן הישגים לימודיים במתמטיקה ובמדעים בשלושים ושמונה מדינות, וביניהן ישראל. ההישגים בפריטי המבחנים שימשו בסיס לניתוח המאפשר לקבוע ולתאר רמות שונות של הישג לימודי על סולם ביצועים במתמטיקה המוגדר על-ידי פריטי המבחן.

לדף הספרהישגיהם של תלמידי ח בישראל בפריטי מבחן TIMSS - 1999 מתמטיקה

הישגיהם של תלמידי ח בישראל בפריטי מבחן TIMSS - 1999 מתמטיקה

הכוונה עצמית בלמידה

מאת: דליה עמנואל

הספר שלפנינו מהווה הזדמנות מיוחדת לחדור לנבכי ההתרחשויות בבית-ספר יסודי-ממלכתי - "צופה שרון". סגלו החינוכי פתח את דלתו כדי ללמוד על המתרחש בקרבו באמצעות מחקר פעולה ארוך טווח, שבוצע בשיתוף-פעולה ייחודי ומרתק בין צוות מחקר מהיחידה לתכנון לימודים שבאוניברסיטת תל-אביב ובין בית-הספר על פועליו - תלמידים, מורים, מנהלת ובעלי תפקידים.

לדף הספרהכוונה עצמית בלמידה

הכוונה עצמית בלמידה

  מוצגים 60 ספרים ב 8 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה