רמות   ספרי עיון ומחקר    חינוך

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 60 ספרים ב 8 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --הבא

מילים המנסות לגעת

מאת: אשר שקדי

ספר זה פורש בפני הקורא באופן רחב, עמוק ושיטתי את תהליך עשיית המחקר האיכותני. הספר סוקר בצורה מפורטת את הגישה ואת השיטות לביצוע המחקר האיכותני. בספר ניתן דגש הן להיבטים העיוניים והן להיבטים המעשיים של המחקר האיכותני. לאורך פרקי הספר שזורים כל שלבי המחקר ומוקדיו: עיצוב המחקר ושאלותיו, איסוף הנתונים, כתיבת הדו"ח המסכם וכן גישת המחקר האיכותני וייחודה, סוגיית אמינות המחקר האיכותני וכו'.

לדף הספרמילים המנסות לגעת

מילים המנסות לגעת

מיניות ומגדר בחינוך

מאת: שמחה שלסקי - עורכת

לשאלת הבדלי המינים בחינוך יש פנים אחדות: פן אחד הוא תוכניות הלימודים וסדרי הארגון הקשורים בהן, פן אחר הוא ההתייחסות לשאלות של התנהגות מינית ולגילויי מיניות בין המשתתפים השונים במערכת זו.
פן שלישי הוא ההרכב המיני של סגל העובדים בחינוך ויחסי הסמכות בו.

לדף הספרמיניות ומגדר בחינוך

מיניות ומגדר בחינוך

ממצאי המחקר הבינלאומי TIMSS 2007

מאת: רפי נחמיאס, רות זוזובסקי

פרסום זה מסכם את ממצאי המחקר הבינלאומי שנערך בשנת 2007 מטעמו של הארגון הבינלאומי להערכת הישגים לימודיים (ה- IEA). המחקר נערך בקרב 49 מדינות ו 7- מחוזות של מדינות מסוימות. ישראל השתתפה במחקר זה, כמו באחרים שקדמו לו.לבין שנת 2003.

לדף הספרממצאי המחקר הבינלאומי TIMSS 2007

ממצאי המחקר הבינלאומי TIMSS 2007

מצב האוריינות בישראל

מאת: שושן ברוש-ויץ

ספר זה מבוסס על מחקר שנערך עבור אונסק"ו. הוא מציג את הייחודיות של ישראל בזירת האוריינות, את הרקע והשורשים ההיסטוריים של האוריינות בתרבות היהודית והמוסלמית, את המדיניות הרשמית של השרד החינוך בתחום החינוך לאוריינות, את ההישגים והכישלונות, את הגישות השונות ואת המתחים ביניהן.

לדף הספרמצב האוריינות בישראל

מצב האוריינות בישראל

סקרנות וחקרנות

מאת: מירה קרניאלי

בספר זה מציעה ד"ר מירה קרניאלי למורה לאמץ את הגישה של "המורה כחוקר". גישה זו מתמקדת בפיתוח התכונות של המורה כאדם סקרן, צמא דעת, רגיש ואכפתי הבוחר בלמידה כדרך חיים. על פי גישה זו המורה יפעל כמדען החוקר את סביבת עבודתו. במסגרת הספר ד"ר קרניאלי פורסת בפני הקורא מגוון כלים יישומיים ונגישים שהטמעתם אינה דורשת השקעה של משאבים כלכליים נוספים.

לדף הספרסקרנות וחקרנות

סקרנות וחקרנות

עקרונות אבולוציוניים בהתפתחות החשיבה

מאת: שרה דרויאן

הספר מציג בבהירות רבה ידע מדעי בתחומי הפסיכו-קוגניציה והנוירו-קוגניציה באופן המתאים לקורא המתעניין בתהליכי הלמידה במוח, בחשיבה ובדרכי התפתחותה: אנשי-מקצוע וסטודנטים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך וכן אנשים חושבים בכל עיסוק אחר.

לדף הספרעקרונות אבולוציוניים בהתפתחות החשיבה

עקרונות אבולוציוניים בהתפתחות החשיבה

קורותיו של בית-ספר יהודי בהונגריה

מאת: יצחק קשתי

החל בשלהי המאה השמונה-עשרה וכלה באמצע המאה העשרים חתר בית-הספר היהודי המודרני בהונגריה לשימור ההשכלה והמודעות היהודיות. תוך שהוא משמש אחד מכליהן המרכזיים של הקהילות היהודיות בהמרת הזהות היהודית ההיסטורית בזהויות חדשות.

לדף הספרקורותיו של בית-ספר יהודי בהונגריה

קורותיו של בית-ספר יהודי בהונגריה

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

מאת: מנחם מאוטנר, אבי שגיא, רונן שמיר - עורכים

מטרתו של ספר זה היא להתמודד עם השאלות האמורות הן בהקשר המקומי של ישראל והן בהקשרים אחרים בהם עיצבו בני-אדם את זהותיהם תוך מפגש בינתרבותי. מאמרי הספר נכתבו במסגרתם של תחומי-דעת שונים, כגון: התיאוריה הפוליטית, הפילוסופיה, המסורת היהודית, המשפט, ההיסטוריה, הסוציולוגיה, החינוך ומדע המדינה. המשתתפים בספר מבקשים להאיר היבטים שונים של קיום רב-תרבותי, הן מבחינת האפשרויות שקיום כזה יוצר והן מבחינת הבעייתיות הכרוכה בו.

לדף הספררב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

  מוצגים 60 ספרים ב 8 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה