רמות   תנאי שימוש באתר האינטרנט של הוצאת הספרים רמות בע"מ

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

הוצאת ספרים רמות ליד אוניברסיטת תל אביב בע"מ (להלן: "רמות")
מברכת אותך על בחירתך להשתמש באתר.

השימוש באתר ובתכניו הנו בכפוף לתנאי השימוש באתר, המפורטים להלן. תחילת השימוש באתר ובתכניו על ידך מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים גם יחד.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כפי שהם (AS-IS), ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רמות בגינם. השימוש בשירותי האתר יעשה על אחריותך הבלעדית בלבד.

רמות אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, מחירו וכו'.

רמות רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש.

רמות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש.

אתר האינטרנט של רמות מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת ובכתב מרמות.

חל עליך איסור מוחלט לבצע באתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לסרוק, או למכור מידע כלשהו שמקורו באתר האינטרנט של רמות. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים כגון "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצא באלה תוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

במידה והוראה מתנאי שימוש אלה תיקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה, אלא את אותה הוראה בלבד.

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה