רמות   ספרי עיון ומחקר    חינוך

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 60 ספרים ב 8 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --הבא

המכל הסודי של סבא ג'מיקו

מאת: נעמי אפל

הספר מאפשר לילד להבין, בעקבות מסע קסום עם סבו, את המניעים להתנהגות האלימה. הילד לומד להכיר כלים של שליטה עצמית, שיכולים לסייע לו להתמודד טוב יותר עם התוקפנות שלו כלפי אחרים ועם התוקפנות של האחרים כלפיו.

לדף הספרהמכל הסודי של סבא ג'מיקו

המכל הסודי של סבא ג'מיקו

הסצנה הישראלית

מאת: בתיה אבישר אילן אבישר

רכישת שפה היא התנסות בכישורים שונים של קליטה ומבע, שהמדיום הקולנועי מעשיר אותה באופן משמעותי בזכות הסיפורים, הדמויות המראות והצלילים של חוויית הצפייה בסרט. רכישת שפה קשורה באופן עמוק והדוק בתהליך של הלימוד וההתערות בתרבות המקומית, ולעתים אף בתהליכים של גיבוש זהות חדשה. הסרטים מציעים מפגש עם היבטים מגוונים ומרכזיים של המציאות הישראלית, מערכים של אידיאולוגיה קולקטיבית וזיכרון היסטורי ועד לביטויים של הווי והומור.

לדף הספרהסצנה הישראלית

הסצנה הישראלית

הערכה מושכלת - מתיאוריה למעשה

מאת: מנוחה בירנבוים - עורכת

זה ספר אותנטי על חשיבה של מורים במהלך שלבי פיתוח של כלי הערכה, העברתו לתלמידים, ניתוח התוצאות והפקת המשוב לשיפור ההוראה והלמידה. כל פרקי הספר נכתבו על-ידי מורים שקיבלו הכשרה בנושא "הערכת הישגים" במסגרת לימודיהם לתארים שני או שלישי, וניסו ליישם את אשר למדו במסגרת עבודתם.

לדף הספרהערכה מושכלת - מתיאוריה למעשה

הערכה מושכלת - מתיאוריה למעשה

הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי

מאת: יצחק קשתי - עורך

באסופה זו לזכרו של פרופ' אריה לוי שלושה שערים. השער הראשון ("דור דור ודורשיו") מוקדש לביוגרפיה האישית, המקצועית והאקדמית של אריה. נוסף על פרק המבוא, מופיעים בו חיבורו המפורט והאינטימי של שמחה לוי, אחיו של אריה, ורשימתו של משה אילן על אישיותו ועל תרומתו המדעית של אריה למרכז לתוכניות לימודים. שער זה נחתם בנימוקי חבר השופטים לפרס ישראל, שהוענק לאריה בשנת תשנ"ח.

לדף הספרהערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי

הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

מאת: אורית איכילוב - עורכת

הספר דן בציוני-הדרך המרכזיים בכינונו ובשחיקתו של החינוך הממלכתי בישראל; בקיצוץ בתקציב החינוך; בקיומן של מסגרות לימוד מופרטות באוניברסיטות-המחקר הציבוריות בישראל; בהעסקה עקיפה של אנשי חינוך באמצעות חברות כוח-אדם; במגמות הפרטה בחינוך הערבי; בהפרטה בשירותי הרווחה האישיים לילדים ולבני-נוער; ובדפוסים שונים של חדירת עסקים לבתי-הספר.

לדף הספרהפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

הקניית אוריינות הקריאה בישראל

מאת: עילית אולשטיין ורות זוזובסקי

הספר מציג את תמונת-המצב של ההישג הלימודי באוריינות קריאה בשפת-אם של תלמידים דוברי עברית ודוברי ערבית בכיתה ד' - נקודת-זמן מכרעת בהתפתחותה של אוריינות הקריאה. נוסף על כך הספר מציג נתוני הקשר המתארים את בית ההורים, את הכיתה המסוימת שהתלמיד לומד בה, את המורים ואת בית-הספר, ומתאר את מידת השפעתם של כל אלה על ההישגים בקריאה.

לדף הספרהקניית אוריינות הקריאה בישראל

הקניית אוריינות הקריאה בישראל

התוצר הלימודי וההקשר החינוכי של לימודי המתמטיקה והמדעים בישראל

מאת: רות זוזובסקי

ספר זה מציג את ממצאי המחקר הבינלאומי החוזר במתמטיקה ובמדעים TIMSS-1991, שנערך בשלושים ושמונה מדינות וביניהן ישראל. הספר משלים את פרסומי המחקר הקודם TIMSS-1995. ממצאי המחקר מתארים תמונת מצב של ההישגים הלימודיים בשני מקצועות לימוד חשובים בבית-הספר, ואת תמונת ההקשר החינוכי שבו הם נלמדים.

לדף הספרהתוצר הלימודי וההקשר החינוכי של לימודי המתמטיקה והמדעים בישראל

התוצר הלימודי וההקשר החינוכי של לימודי המתמטיקה והמדעים בישראל

התערבות תקשורת ושפה

מאת: אסתי דרומי ודליה רינגוולד-פרימרמן

הספר מציג לפני הקורא מידע מחקרי עדכני בכמה נושאים: עקרונות ותהליכים בהקניית שפה על-פי המודל הטבעי; אופנויות התקשורת בחינוכם של ילדים לקויי-שמיעה (תפיסה שמיעתית, קריאת דיבור, הפקות קוליות, מחוות וסימון); כלי אבחון והערכה של התפתחות שפה בשלב הקדם-מילי; ושילוב ההורים והמשפחה בשיקומם של ילדים לקויי-שמיעה.

לדף הספרהתערבות תקשורת ושפה

התערבות תקשורת ושפה

  מוצגים 60 ספרים ב 8 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה