ספרי עיון ומחקר    משפט   זכויות הילד והמשפט הישראלי

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

    חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

זכויות הילד והמשפט הישראלי
מאת: תמר מורג: עורכת, יוסי רחמים: עורך משנה

המושג "זכויות הילד" הולך ותופס בשנים האחרונות מקום מרכזי בשיח המשפטי והציבורי בישראל. תהליך זה קשור הן למגמות פנימיות של המשפט הישראלי והן לתהליכים כלל-עולמיים הנקשרים במידה רבה לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות הילד משנת 1989. עם זאת, עד היום טרם נעשה בישראל ניסיון מקיף לבחון באופן ביקורתי את משמעות המושג ואת השפעותיו. ספר זה, שהנו הספר הראשון המוקדש כולו לזכויות הילד בישראל, מבקש להציב בסיס רחב לפיתוח שיח אקדמי וחברתי הממוקד בשאלות הנוגעות בזכויות הילד.

האם יש להכיר בילדים כנושאי זכויות? במה זכויות של ילדים שונות מזכויות של מבוגרים? מהו היחס הראוי בין ההכרה באוטונומיה של ילדים לבין ההגנה עליהם? איך ילדים תופסים את זכויותיהם? כיצד יש לשתף ילדים בהכרעות הנוגעות בהם? על מי מוטלת האחריות לקידום זכויות ילדים? מהן השלכותיה של הכרה בזכויות הילד בתוך המסגרת המשפחתית? כיצד שיח זכויות הילד משליך על הדיון בהסדרים המשפטיים הראויים בסוגיות כגון ענישה ושיקום של נוער עובר חוק, הזכות להורוּת, ענישה גופנית של ילדים, מעמדם של ילדים מהגרים והסדרי משמורת? האם שיח זכויות הילד בישראל מדיר קבוצות חלשות של ילדים? על שאלות אלה, ורבות אחרות, מבקשים כותבי המאמרים שבספר להשיב.

הספר מיועד לא רק לציבור המשפטנים, אלא לכלל אנשי המקצוע שעיסוקם מחייב התמודדות עם שאלות הנוגעות בתפיסה החברתית והמשפטית של ילדים ושל תקופת הילדוּת.

דברי הקדמה - השופטת דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון
בפתח הספר - תמר מורג

+ שער ראשון - הכרה בילדים כנושאי זכויות
1. עשרים שנה אחרי: תפיסת זכויות הילד על פי האמנה
     בדבר זכויות הילד - תמר מורג
2. אחריות המדינה בקידום זכויות ילדים - סביונה רוטלוי
3. אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד - מטה קסם או מקסם שווא? - יהודית קרפ
4. האומנם עידן חדש? פסיקת בתי המשפט בישראל
     והאמנה בדבר זכויות הילד -- תמר מורג
5. זכויות הילד במשפחה כזכויות יחס - רות זפרן

+ שער שני- עקרון ההתפתחות
6. זכות הילדים להתפתחות - תפיסות ועמדות של ילדים ישראלים
     ופלסטינים בנוגע לזכויות הילד - אשר בן-אריה, רות נחנסון וחניתה קושר
7. בין תקיפה, התעללות וענישה גופנית כלפי ילדים - בנימין שמואלי

+ שער שלישי- עקרון ההשתתפות
8. זכות התלונה של ילדים בהשמה חוץ-ביתית -
     רציונל ומתווה של מנגנון למימושה - תמר פלד-אמיר ורמי בנבנישתי
9. הדרת ילדים מהליכי גירושין - דפנה הקר
10. ילדים נפגעי עבֵרה והזכות להשתתפות - טלי גל
11. "זה לא כמו בטלוויזיה": סוגיות טיפוליות בשיתוף ילדים
      בבית המשפט לענייני משפחה - דורית אלדר-אבידן וענת ענבר

+ שער רביעי - עקרון השוויון
12. האומנם שיח זכויות הילד בישראל עושה צדק עם הילדים ומשפחותיהם?
      יאיר רונן וישראל צבי גילת
13. ילדים בודדים בצל דיני ההגירה: עיון בנוהג המקומי
      בראי משפט זכויות האדם הבין-לאומי - אבינעם כהן

+ שער חמישי - עקרון טובת הילד
14. רישיון הורות - צבי טריגר
15. קבלת החלטה בעניינה של ילדה - לקראת השלמה
      בין טובת הילדה לבין זכויות הילדה - רוברט ליכט-פטרן
16. שיפוט נוער - החמרה, המרה ומה שביניהם - לימור סולומון
17. על הדבש ועל העוקץ: דיון בהסדר המשמורת
      הקיים במשפט הישראלי - יהודית מייזלס
18. בשלה העת: ההכרה בייצוג ילדים בהליכים משפטיים
      הנוגעים בחייהם כזכות אדם של הילד - שרון פרימור

+ נספחים
19. נספח א - אמנה בדבר זכויות הילד, 1989
20. נספח ב - הצהרת ג'נבה בדבר זכויות הילד, 1924
21. נספח ג - הצהרת האו"ם בדבר זכויות הילד, 1959

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 98 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה