רמות   ספרי עיון ומחקר    משפט

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 23 ספרים ב 3 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 --הבא

המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום

מאת: ארנה בן-נפתלי ויובל שני

כשהתותחים רועמים, המשפט אינו שותק: המשפט בכלל - והמשפט הבינלאומי בפרט - מספק את מסגרת השיח הדומיננטית לחשיבה על עצם השימוש בכוח, על אופן השיבוש בו, על היחס בין ביטחון לבין זכויות אדם, על אחריות להפרתן של זכויות אדם ועל חלופות לשימוש בכוח. המשפט הבינלאומי מספק אפוא שפה משותפת למדינות, לארגונים, למוסדות ולבני אדם, וממילא הוא מתווה את האופן בו אנו מבנים את המציאות ומבקשים להסדיר אותה.

לדף הספר המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום

  המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום

בריאות,משפט וזכויות האדם

מאת: כרמל שלו

לפנינו תיאור של מערכת הבריאות בישראל בראייה כוללת, בראי המשפט וזכויות האדם. הספר בוחן את האופן שבו המערכת מאזנת צרכים של בריאות הציבור עם זכויות הפרט וסוקר את המשמעות הכלכלית והחברתית של הרפורמה שנעשתה במערכת הבריאות עם חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שהבטיח את זכויותיהם של תושבי ישראל בקבלת שירות בריאות.

לדף הספרבריאות,משפט וזכויות האדם

בריאות,משפט וזכויות האדם

דת, ליברליזם, משפחה וחברה

מאת: אריאל רוזן-צבי

אסופת המאמרים של אריאל רוזן-צבי ז"ל כוללת אחד-עשר מאמרים שנכתבו בעשור האחרון לחייו. רוב המאמרים פורסמו במהלך השנים בכתבי-עת ובספרים שונים. הבאתם במקובץ מוסיפה להם נופך מיוחד, ומאפשרת לקוראים להפיק מהם ערך מוסף הנובע מהסתכלות על התמונה כולה ברצף אחד.

לדף הספרדת, ליברליזם, משפחה וחברה

דת, ליברליזם, משפחה וחברה

הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

מאת: יאיר רונן, ישראל דורון, ורד סלונים -נבו -עורכים

שני מושגים עומדים בבסיס ספר זה: הדרה חברתית וזכויות אדם. מטרת הספר לחשוף, ולו באופן חלקי, את תוצאות המפגש בין תפיסת עולם הרואה בזכויות אדם מרכיב יסודי ומהותי באופייה של מדינת ישראל לבין המציאות הישראלית בראשית האלף השלישי אשר במסגרתה, בהקשרים רבים ומגוונים, קבוצות ויחידים בחברה מוצאים עצמם מודרים ממעגלי הפעילות וממוקדי העוצמה והכוח. כיבוד זכויות אדם הלכה למעשה מחייב כי אדם לא יסבול מהדרה חברתית. אף על פי כן, השיח העיוני והציבורי בישראל, המנסה לקשר בין המושגים הדרה חברתית וזכויות אדם, צנוע.

לדף הספרהדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

ההפרטה כהצברה

מאת: איל פלג

לב הספר יהיה נעוץ בשאלה: "מה יהיה לאחר ההפרטה?" ספר זה אינו מכוון לשלול את תופעת ההפרטה, אלא מבקש, תוך השלמה עם קיומה, לבדוק מהי הפרטה המגשימה באמת את ייעודה כתהליך המכוון לשפר את מצבו את הפרט ושל הציבור במדינה. נדבך מרכזי בספר טמון בשאלה מהו המשפט אשר מוצדק יהיה להחיל על הגופים המופרטים? הם יחולו על הגוף המופרט (בתחומים שהוזכרו) רק ענפי המשפט הפרטי, או שמא יש להחיל עליו - בשל הצדקות שונות - גם כללים מן המשפט הציבורי?

לדף הספרההפרטה כהצברה

ההפרטה כהצברה

החולה הרופא ומה שביניהם

מאת: בנימין מעוז, סטנלי רבין, חווה כץ, אנדרה מטלון

רבות הן היצירות האומנותיות העוקבות אחר רופאים בקשריהם עם מטופלים. היכרותם העמוקה והאינטימית של הרופאים את החולים שבטיפולם, את סבלם, את משפחתם ואת תסכוליהם מספקת ברוב היצירות כעין תפאורה קלידוסקופית לא רק לעזרה שהם מעניקים לחולים, אלא גם להתפתחות האישית שלהם עצמם: העבודה הרפואית כתהליך שבאמצעותו הם מגיעים להבנות חדשות וחשובות על תפקידם ועל אישיותם.

לדף הספרהחולה הרופא ומה שביניהם

החולה הרופא ומה שביניהם

המקום שבו אנו צודקים

מאת: אלי לדרמן, מנחם מאוטנר - עורכים

ספר זה מקבץ שורה ארוכה של יצירות וקטעי יצירות ובהם ייצוגים ודימויים של המשפט בספרות, בשירה ובמחזאות של ישראל. ניתן לקרוא את הספר בשתי דרכים לפחות. האחת היא לקוראו כפי שקוראים כל ספר המכיל יצירת ספרות, שירה או מחזאות. האחרת היא לראותו כתשתית למחקרים עתידיים על-אודות הייצוגים והדימויים של המשפט בספרות, בשירה ובמחזאות בישראל.

לדף הספרהמקום שבו אנו צודקים

המקום שבו אנו צודקים

העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

מאת: ענת מאור - עורכת

תפיסת ההעדפה מתקנת והבטחת הייצוג הינה תולדה של העובדה שעקרון השוויון הפורמאלי כשל בהשגת השוויון הלכה למעשה. המציאות הוכיחה שגם לאחר יישום החוקים המעניקים לנשים ולחברי קבוצת מיעוט זכות לתבוע שוויון ושוויון הזדמנויות, הם לא הגיעו להישגים משמעותיים דיים - הן מבחינה סטטיסטית והן מבחינת העוצמה החברתית בחיים הכלכליים והפוליטיים.

לדף הספרהעדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

  מוצגים 23 ספרים ב 3 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה