רמות   ספרי עיון ומחקר    משפט

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 23 ספרים ב 3 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 --הבא

זכויות הילד והמשפט הישראלי

מאת: תמר מורג: עורכת, יוסי רחמים: עורך משנה

האם יש להכיר בילדים כנושאי זכויות? במה זכויות של ילדים שונות מזכויות של מבוגרים? מהו היחס הראוי בין ההכרה באוטונומיה של ילדים לבין ההגנה עליהם? איך ילדים תופסים את זכויותיהם? כיצד יש לשתף ילדים בהכרעות הנוגעות בהם? על מי מוטלת האחריות לקידום זכויות ילדים? מהן השלכותיה של הכרה בזכויות הילד בתוך המסגרת המשפחתית? על שאלות אלה, ורבות אחרות, מבקשים כותבי המאמרים שבספר להשיב.

לדף הספרזכויות הילד והמשפט הישראלי

זכויות הילד והמשפט הישראלי

זכויות, כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל

מאת: יורם רבין, יובל שני - עורכים

זכויות, כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל הינו הספר הראשון הסוקר באופן מקיף, שיטתי ואנליטי את מעמדן של הזכויות החברתיות בישראל. המאמרים שבספר נכתבו על-ידי בכירי המשפטנים בישראל העוסקים בחקר התחום. המאמרים מנתחים את התיאוריות העומדות בבסיס הזכויות החברתיות, דנים בקשיים ובאתגרים הניצבים בדרך להכרה במעמדן המשפטי של זכויות אלה ומציגים דגמים מעשיים ליישומן בשיטת המשפט הישראלית.

לדף הספרזכויות, כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל

זכויות, כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל

טכנולוגיות של צדק

מאת: שי לביא - עורך

המחקרים בספר זה עוסקים ביחסים שבין משפט, מדע וחברה. נושאיהם מגוונים: הגנום האנושי והאחריות הפלילית, רשת האינטרנט וחופש המידע, פטנטים וזכויות יוצרים, קרני רנטגן וראיות מדעיות, מהפכת ההיי-טק ועורכי-דין עסקיים, טכנולוגיות שליטה וזכויות-אדם.

לדף הספרטכנולוגיות של צדק

טכנולוגיות של צדק

מיסוי בינלאומי

מאת: צילי דגן

רפורמת המס של שנת 2003 הנהיגה שינויים מהותיים בתחום המיסוי הבינלאומי. מיסוי בינלאומי מנתח את הוראות החוק החדשות (וגם את אלה שקדמו להן) לאור האינטרסים הלאומיים של מדינת-ישראל ושיקולי המדיניות הרלוונטיים.

לדף הספרמיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי

מאת: חנוך דגן - עורך

מטרתו של ספר זה הינה להציג אוסף רחב של דעות בסוגיות מרכזיות אלה של ההוויה הישראלית. נכללים בו חיבורים של חוקרים מתחומי המשפט הפרטי והציבורי וממדעי החברה והרוח. בכל המאמרים בולטת ההכרה בחשיבות של אופן התפתחותם של דיני המקרקעין בישראל בהקשרים הנידונים כאן ובהשפעה הצפויה של התפתחות זו על דמותה העתידית של החברה הישראלית.

לדף הספרמקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי

מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי

משפטים על אהבה

מאת: ארנה בן-נפתלי, חנה נוה - עורכות

מתוך ההבנה ששיח האהבה ושיח המשפט מקיימים ביניהם סדרה של סתירות ומתחים, המאמרים שבכרך משפטים על אהבה נדרשים לאיתור נקודות החיכוך והרעש הנוצרים בתרבות שרואה לנגד עיניה את האהבה והמשפט גם יחד כאידיאלים תרבותיים רבי-עוצמה.

לדף הספרמשפטים על אהבה

משפטים על אהבה

ספר מנשה שאוה - מחקרים במשפט לזכרו

מאת: אהרן ברק, דניאל פרידמן - עורכים

מנשה שאוה עמל וטרח בכתיבה ענפה בתחומים שונים הקרובים וסמוכים לנושא המרכזי שבהגותו: הדין האישי בישראל. כתיבה זו, כדרכו בהגותו ובעיונו, משתלבת בעיונו המיוחד שבו זכה ובו זיכה אותנו, לומדי משנתו וקוראי לקחו.

לדף הספרספר מנשה שאוה - מחקרים במשפט לזכרו

ספר מנשה שאוה - מחקרים במשפט לזכרו

עיוני משפט

מאת: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

עיוני משפט" הוא כתב העת המוביל של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ואחד מכתבי העת האקדמיים החשובים בישראל. מאז פרסום הכרך הראשון בשנת תשל"א-1971, מהווה עיוני משפט פורום מרכזי לפרסום ולשיח מחקרי משפטי.

לדף הספרעיוני משפט

עיוני משפט

  מוצגים 23 ספרים ב 3 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה