רמות   ספרי עיון ומחקר    משפט

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 23 ספרים ב 3 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -

עיכבון

מאת: נינה זלצמן

עיכבון הוא זכות לעכב נכס כערובה לחיוב, עד שיסולק החיוב. "עיכוב נכס" פירושו מניעת יציאתו של הנכס מידי המחזיק בו. להבחין מנטילה או מתפיסה של נכס, העיכוב אינו משנה את המצב העובדתי של ההחזקה בנכס, אלא להיפך: הוא מכוון לשמור על המצב הקיים, לאמור, להשאיר את הנכס בידי המחזיק בו. לפיכך אין משמעות למעשה הפיסי של עיכוב נכס אלא כאשר עומדת מולו זכות להחזיק בנכס. עיכוב הנכס מונע את הזכאי להחזיק בו מלהגשים את זכותו.

לדף הספרעיכבון

עיכבון

על החינוך המשפטי

מאת: מנחם מאוטנר

מה צריכה להיות השליחות החברתית של הפקולטה למשפטים? כיצד הפקולטה צריכה לאזן בין משימות המחקר ומשימות ההוראה שלה? מה צריכה להיות הזיקה של הפקולטה לשדה הפרקטיקה המשפטית שעורכי-הדין ובתי-המשפט פועלים בו?

לדף הספרעל החינוך המשפטי

על החינוך המשפטי

פיקוח ציבורי על נאמנויות לצרכי צדקה

מאת: חיים זנדברג

המחקר סוקר את סמכויות הפיקוח על נאמנויות לצורכי צדקה באנגליה ובארצות-הברית (Charitable Trusts) וכן את דרכי הפיקוח על קרנות בגרמניה (Stiftung). המבט ההשוואתי נועד להפיק לקחים והמלצות אופרטיביות לגבי החקיקה הישראלית העוסקת בפיקוח על הקדשות ציבוריים.

לדף הספרפיקוח ציבורי על נאמנויות לצרכי צדקה

פיקוח ציבורי על נאמנויות לצרכי צדקה

צבא, חברה ומשפט

מאת: דפנה ברק-ארז - עורכת

מרכזיותה של החוויה הצבאית בישראל כבר נידונה בעבר, אולם עד כה טרם זכה להתייחסות תפקידו של המשפט בעיצוב המקום השמור לצבא בחברה הישראלית. קובץ המאמרים "משפט, צבא וחברה" בא למלא חסר זה, ומתמקד ביחסי הגומלין שבין ההסדרים המשפטיים הנוגעים לצבא לבין המציאות החברתית.

לדף הספרצבא, חברה ומשפט

צבא, חברה ומשפט

צדק חלוקתי בישראל

מאת: מנחם מאוטנר - עורך

בתוך כעשרים שנה נהפכה ישראל מאחת המדינות השוויוניות בעולם המערבי לאחת המדינות הלא-שוויוניות בחלק זה של העולם מבחינת חלוקת ההכנסות. כמו-כן גדל שיעורם של העניים באוכלוסייה. נתונים אלה הם שעומדים ביסודו של ספר זה, המכיל מאמרים מאת חוקרים מהמחלקות למשפטים, סוציולוגיה ומדע המדינה בישראל ובבריטניה.

לדף הספרצדק חלוקתי בישראל

צדק חלוקתי בישראל

קניין על פרשת דרכים

מאת: חנוך דגן

בקניין על פרשת דרכים, חנוך דגן, מבכירי המלומדים בדיני קניין בישראל, מנתח אוסף רחב של סוגיות המצויות בימים אלה בחזית הדיו והמשפטי בדיני הקניין, ביניהן ההגנה החוקתית על הקניין, דיני ההפקעות והגריעות התכנוניות, דיני התחרות וסוגיית הבעלות הציבורית על המקרקעין בישראל, ולצידן קשת רחבה של נושאים קלסיים בדיני הקניין, כגון מהות הבעלות, סוגיית השיתוף בנכסים, אופי השיתוף בין בני-זוג ודיני הבתים המשותפים.

לדף הספרקניין על פרשת דרכים

קניין על פרשת דרכים

שקט מדברים !
התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל

מאת: מיכאל בירנהק - עורך

השיח הפוליטי הישראלי שוצף וקוצף, ומעמיד במבחן מתמיד את רמת הסבולת האישית והחברתית שלנו. יכולתנו לספוג ביטויים מקוממים מתורגמת לכללים משפטיים שמכוננים את חופש הביטוי ותוחמים אותו. המשפט הישראלי פיתח כללים מורכבים להגנת הביטוי, בעיקר מפני הצנזורה השלטונית. לצד זאת, השיח המשפטי על-אודות חופש הביטוי נשאר ברובו בגבולות המשפט.

לדף הספרשקט מדברים !
התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל

שקט מדברים !<br>התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל

  מוצגים 23 ספרים ב 3 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה