ספרי עיון ומחקר    משפט   העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל
בעריכת: ענת מאור

שווים/ות ושווים/ות. לא פחות.
תפיסת ההעדפה מתקנת והבטחת הייצוג הינה תולדה של העובדה שעקרון השוויון הפורמאלי כשל בהשגת השוויון הלכה למעשה. המציאות הוכיחה שגם לאחר יישום החוקים המעניקים לנשים ולחברי קבוצת מיעוט זכות לתבוע שוויון ושוויון הזדמנויות, הם לא הגיעו להישגים משמעותיים דיים - הן מבחינה סטטיסטית והן מבחינת העוצמה החברתית בחיים הכלכליים והפוליטיים. לעומת זה, במדינות שבהן הונהגה מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג, גדל לאין שיעור הייצוג בפרלמנטים ובממשלות, בחינוך, בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה.

הפרקים בספר
א. ההיבט התיאורטי: ההנמקות והאמצעים של מדיניות ההעדפה
    המתקנת והבטחת הייצוג.
ב. ההיבט ההשוואתי אל מול החקיקה והפסיקה הבין לאומיות
    בארצות הברית, בקנדה ובאירופה.
ג. החקיקה והפסיקה בישראל.
ד. מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג של נשים.
ה. העדפה מתקנת של הערבים בישראל.
ו. העדפה מתקנת של אנשים עם מוגבלות.
ז. העדפה מתקנת ותוכניות קידום לסטודנטים באקדמיה.

מיטב הכותבות והכותבים
שלושים ותשעה מכותבות והכותבים של המאמרים בספר הינם אנשי מחקר ומעשה מם המעלה הראשונה בתחום של העדפה מתקנת והבטחת ייצוג: חלקם בעלי ותק ושם, וחלקם מן הכוחות הצעירים והמבטיחים של עתיד ההשכלה הגבוהה; מחציתם נשים ומחציתם גברים; והמגוון העשיר מבטא את פסיפס החברה הישראלית. תרומתם/ן מכשרונם/ם, מידענותם/ן ומזמנם/ן הניבה תוצאה מקצועית איכותית ומרשימה של ספר זה.

הגיבורות והגיבורים של החיים
שותפים ושותפות מרכזיים לא פחות בספר הם אותם מאות ואלפי נשים וגברים שפגשתי, שבזכות מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג נפתח להם שער א מרחבי העשייה הציבורית, האקדמית והחינוכית. הצלחתם המרשימה ברוב-רובם של המקרים הינה ההצדקה הטובה ביותר לאשראי שניתן להם ולחיוניותה של מדיניות ההעדפה המתקנת והבטחת הייצוג.

מתוך ההקדמה של דליה דורנר - שופטת בבית-המשפט העליון (בדימוס):

"בקובץ זה ריכזה ענת מאור אסופת מאמרים מרשימה, שבגדרה נערך דיון מעמיק ורחב-אופקים בהבחנה המשווה על כל היבטיה...
אני משוכנעת כי ספר זה יהיה לעזר רב לכל העוסקים במלאכת השגת השוויון המהותי בחברתנו."

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 79 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה