רמות   ספרי עיון ומחקר    סוציולוגיה ופסיכולוגיה

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 38 ספרים ב 5 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 --הבא

מילים המנסות לגעת

מאת: אשר שקדי

ספר זה פורש בפני הקורא באופן רחב, עמוק ושיטתי את תהליך עשיית המחקר האיכותני. הספר סוקר בצורה מפורטת את הגישה ואת השיטות לביצוע המחקר האיכותני. בספר ניתן דגש הן להיבטים העיוניים והן להיבטים המעשיים של המחקר האיכותני. לאורך פרקי הספר שזורים כל שלבי המחקר ומוקדיו: עיצוב המחקר ושאלותיו, איסוף הנתונים, כתיבת הדו"ח המסכם וכן גישת המחקר האיכותני וייחודה, סוגיית אמינות המחקר האיכותני וכו'.

לדף הספרמילים המנסות לגעת

מילים המנסות לגעת

מיניות ומגדר בחינוך

מאת: שמחה שלסקי - עורכת

לשאלת הבדלי המינים בחינוך יש פנים אחדות: פן אחד הוא תוכניות הלימודים וסדרי הארגון הקשורים בהן, פן אחר הוא ההתייחסות לשאלות של התנהגות מינית ולגילויי מיניות בין המשתתפים השונים במערכת זו.
פן שלישי הוא ההרכב המיני של סגל העובדים בחינוך ויחסי הסמכות בו.

לדף הספרמיניות ומגדר בחינוך

מיניות ומגדר בחינוך

מנקטר האלים לכוס התרעלה

מאת: מאיר טייכמן

הספר שלפניכם בוחן את התופעה של צריכת אלכוהול והתמכרות למשקה האלכוהולי מנקודת-מבט ביולוגית-פיסיולוגית והתפתחותית, מן ההיבט הנפשי ומן ההיבט החברתי, הן מתוך התייחסות למערכות בינאישיות והן בהתייחסות לחברה ולמדיניות חברתית בישראל, תוך הצגת התופעה במדינה בכללותה.

לדף הספרמנקטר האלים לכוס התרעלה

מנקטר האלים לכוס התרעלה

מסע אל האין

מאת: לילי שמיר יוסי לב

מאז ומתמיד הביעו הוגים ואנשי דת, סופרים ומשוררים, את הכמיהה אל האין באמצעות רעיונות, מטפורות ודימויים שיש בכוחם להחיות אותה גם בנו. תאוריית האישיות יוצאת-הדופן של פרופ' שלמה גיורא שוהם, חתן פרס ישראל, מציעה כלים לחלוץ אותה חוויות- אין מהכתבים הספרותיים. בכך עוסק ספר זה.

לדף הספרמסע אל האין

מסע אל האין

משמרות השלום והדמוקרטיה

מאת: מיכאל חן

הספר סוקר את קורות ארגון "משמרות השלום" ואת מפעליו הייחודיים, החל ביוזמה לחקיקת "חוק רבין", ארגון שיירות שלום, מפגני מחאה ועצרות זיכרון, זירוז הקמת הגלעד ושימור הגרפיטי, וכלה במפגשים השגרתיים של שישישלום; כל זאת לפי שיחותיו של המחבר עם פעילים וחברים, פרסומים בכלי-התקשורת ומסמכים שקיבל מאנשי המשמרות.

לדף הספרמשמרות השלום והדמוקרטיה

משמרות השלום והדמוקרטיה

נוער בישראל 2005

מאת: גיורא רהב, יוחנן ווזנר, פייסל עזאיזה

הקובץ שלפנינו הוא השני בסדרה שמנסה לבנות גוף של ידע על הנוער בישראל, ובכלל זה על המייחד אותו. כמו בקובץ הקודם, גם כאן מוצג דוח על איכות החיים של הנוער בישראל, המשווה אותה עם זו של הסקר הקודם, וכמו בכרך הקודם, גם כאן מוצגים מאמרים אחדים המתייחסים לבעיות ולהיבטים ייחודיים של חיי הנוער.

לדף הספרנוער בישראל 2005

נוער בישראל 2005

נשים ערביות בישראל

מאת: פייסל עזאיזה, ח'אולה אבו-בקר, רחל הרץ-לזרוביץ, אסעד גאנם - עורכים

ספר זה מתאר את תהליכי השינוי שהתרחשו במעמדן ובמצבן של הנשים הערביות במדינת-ישראל. תהליכים אלה דומים בחלקם למה שהתרחש אצל נשים ערביות בכלל, וחלקם ייחודיים בשל המסגרת הפוליטית הישראלית. פרקי הספר מתייחסים לתהליכים פוליטיים, חברתיים ותעסוקתיים, וכן לתהליכים בתחומי החינוך והבריאות. הדיון מתמקד בדרכים שבהן נשים ערביות מפלסות את דרכן בין המבנים המסורתיים לבין המודרניוּת, תוך התמודדות עם הדילמות והחסמים הניצבים בפניהן, ושם דגש בתחומים שבהם ניכרים שינויים במעמדן.

לדף הספרנשים ערביות בישראל

נשים ערביות בישראל

סלילת דרך

מאת: שאול נבון, רנה פייגין, מרגלית דרורי

מחלה גופנית הינה "סיפור משפחתי". כאשר חבר משפחה חולה במחלה גופנית או מתמודד עם מצב רפואי וגופני קשה, ההשלכות הנפשיות, הרגשיות וההתנהגותיות נוגעות בכל אחד ואחד מחברי משפחתו, ולפיכך ההתמודדות הינה אינדיווידואלית ומשפחתית כאחת.

לדף הספרסלילת דרך

סלילת דרך

  מוצגים 38 ספרים ב 5 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה