רמות   ספרי עיון ומחקר    סוציולוגיה ופסיכולוגיה

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  מוצגים 38 ספרים ב 5 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 --הבא

הטמעה, דיאלוג והעצמה:
ותיקים ועולים בקצרין

מאת: תמר הורוביץ, שמואל שמאי, זינאידה אילטוב

ספר זה הוא מחקר תיעודי של מפגש בין שתי קהילות: קהילה אידיאולוגית מגובשת שעל אף ריחוקה הגיאוגרפי מהמרכז, היא שייכת לזרם המרכזי של החברה הישראלית, ומקבץ עולים מרפובליקות שונות בברית-המועצות לשעבר.

לדף הספרהטמעה, דיאלוג והעצמה:
ותיקים ועולים בקצרין

הטמעה, דיאלוג והעצמה:<br>ותיקים ועולים בקצרין

היוועצות מעצימה תיאוריה ומעשה

מאת: רחל ארהרד

ההיוועצות המעצימה היא גישה גנרית, הניתנת ליישום בהקשרים מגוונים על ידי פסיכולוגים, עובדים, סוציאליים, יועצים ובעלי מקצועות נוספים בתחום מקצועות הסיוע ובריאות הנפש, הפועלים בארגונים המספקים שירותי רווחה, שירותי בריאות ושירותי חינוך. גישה זו באה לתת מענה לטענה האומרת כי "התהליך המסייע" מעודד מבלי משים תלות באנשי מקצוע, אין אונים ופסיביות.

לדף הספרהיוועצות מעצימה תיאוריה ומעשה

היוועצות מעצימה תיאוריה ומעשה

המחיר הכפול

מאת: איריס ג'רבי

החברה הישראלית משלמת "מחיר כפול" בדבקותה במיתוסים של שוויון ושותפות ששרות הנשים בצה"ל מושתת עליהם. הספר מתאר את מעמד האשה בחברה האזרחית בישראל ואת שירות הנשים בצה"ל ככלים שלובים, שמתקיימים ביניהם יחסי-גומלין הדוקים. המגבלות הנורמטיביות החלות על השירות הצבאי לנשים יוצרות הסדרים של פשרה, שתוצאתם אי-שוויון בעליל של הנשים בצה"ל, ועקב כך, העמקת אי-השוויון של הנשים בחברה הישראלית בכללה. המיצוי החלקי של פוטנציאל כוח-האדם הנשי בצה"ל הוא בבחינת סיבה ומסובב לדפוס בלתי - שוויוני של העסקת נשים, האופייני לחברה הישראלית למגזריה השונים.

לדף הספרהמחיר הכפול

המחיר הכפול

הסצנה הישראלית

מאת: בתיה אבישר אילן אבישר

רכישת שפה היא התנסות בכישורים שונים של קליטה ומבע, שהמדיום הקולנועי מעשיר אותה באופן משמעותי בזכות הסיפורים, הדמויות המראות והצלילים של חוויית הצפייה בסרט. רכישת שפה קשורה באופן עמוק והדוק בתהליך של הלימוד וההתערות בתרבות המקומית, ולעתים אף בתהליכים של גיבוש זהות חדשה. הסרטים מציעים מפגש עם היבטים מגוונים ומרכזיים של המציאות הישראלית, מערכים של אידיאולוגיה קולקטיבית וזיכרון היסטורי ועד לביטויים של הווי והומור.

לדף הספרהסצנה הישראלית

הסצנה הישראלית

העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

מאת: ענת מאור - עורכת

תפיסת ההעדפה מתקנת והבטחת הייצוג הינה תולדה של העובדה שעקרון השוויון הפורמאלי כשל בהשגת השוויון הלכה למעשה. המציאות הוכיחה שגם לאחר יישום החוקים המעניקים לנשים ולחברי קבוצת מיעוט זכות לתבוע שוויון ושוויון הזדמנויות, הם לא הגיעו להישגים משמעותיים דיים - הן מבחינה סטטיסטית והן מבחינת העוצמה החברתית בחיים הכלכליים והפוליטיים.

לדף הספרהעדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל

התערבות תקשורת ושפה

מאת: אסתי דרומי ודליה רינגוולד-פרימרמן

הספר מציג לפני הקורא מידע מחקרי עדכני בכמה נושאים: עקרונות ותהליכים בהקניית שפה על-פי המודל הטבעי; אופנויות התקשורת בחינוכם של ילדים לקויי-שמיעה (תפיסה שמיעתית, קריאת דיבור, הפקות קוליות, מחוות וסימון); כלי אבחון והערכה של התפתחות שפה בשלב הקדם-מילי; ושילוב ההורים והמשפחה בשיקומם של ילדים לקויי-שמיעה.

לדף הספרהתערבות תקשורת ושפה

התערבות תקשורת ושפה

התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל

מאת: אברהם יוגב - עורך

ששת המאמרים בקובץ הנוכחי מתארים את השינויים שחלו במערכת ההשכלה הגבוהה, ודנים בהשלכות של שינויים אלה על שאלת שוויון ההזדמנויות. המאמרים השונים עוסקים, כל אחד בדרכו, בסוגיות של צדק חלוקתי על רקע התפשטות ההשכלה הגבוהה בארץ, ומנסים להבין את המשמעויות החברתיות של התפשטות זו.

לדף הספרהתפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל

התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל

חברה במראה

מאת: חנה הרצוג- עורכת

הספר חברה במראה הינו אוסף של מחקרים שמייצגים חלק מהבעיות שהחברה הישראלית מתמודדת עימן ומסייעים לנו להבין אותו. המחקרים שנכללו בספר מייצגים מעט מזער ממגוון תחומי המחקר שחוקרי הפקולטה שלנו עוסקים בהם, ורק טיפה בים המחקר שמתבצע בתחום מדעי החברה.

לדף הספרחברה במראה

חברה במראה

  מוצגים 38 ספרים ב 5 עמודים
  עמוד תצוגה: 1 -2 -3 -4 -5 --הבא

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה