ספרי עיון ומחקר    משפט   מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי
בעריכת: חנוך דגן

ההתפתחויות החוקתיות, הכלכליות-חברתיות והפוליטיות של השנים האחרונות מציבות לפני דיני המקרקעין בישראל סוגיות ושאלות חדשות ואתגרים לא פשוטים.

מטרתו של ספר זה הינה להציג אוסף רחב של דעות בסוגיות מרכזיות אלה של ההוויה הישראלית. נכללים בו חיבורים של חוקרים מתחומי המשפט הפרטי והציבורי וממדעי החברה והרוח. אין דרך טובה למצות את המגוון העשיר של הדעות והגישות המובעות בחיבורים אלה; ובכל זאת, פטור בלא-כלום אי- אפשר ופתח-דבר לספר מוקדש לסקירה תמציתית של עיקרי טענות הכותבים.

בכל המאמרים בולטת ההכרה בחשיבות של אופן התפתחותם של דיני המקרקעין בישראל בהקשרים הנידונים כאן ובהשפעה הצפויה של התפתחות זו על דמותה העתידית של החברה הישראלית.

נראה שההסכמה בנקודה זו תרמה למזיגה המיוחדת הניכרת בקובץ זה בין המשפט לבין גופי הידע המשיקים לו. כך בולטת אי-הסתפקותם של המשפטנים בניתוח הדוקטרינרי של הסדרי המשפט הישראלי בסוגיות שהם דנים בהן, והיעזרותם התדירה - לצד הפנייה המסורתית והחשובה ללקחי המשפט ההשוואתי - גם בתובנות מתחומי-דעת חוץ-משפטיים, בפרט מוסר-מדיני, כלכלה והיסטוריה.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 184 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה