ספרי עיון ומחקר    חינוך   הערכה מושכלת - מתיאוריה למעשה

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

הערכה מושכלת - מתיאוריה למעשה
בעריכת: מנוחה בירנבוים

זה ספר אותנטי על חשיבה של מורים במהלך שלבי פיתוח של כלי הערכה, העברתו לתלמידים, ניתוח התוצאות והפקת המשוב לשיפור ההוראה והלמידה. כל פרקי הספר נכתבו על-ידי מורים שקיבלו הכשרה בנושא "הערכת הישגים" במסגרת לימודיהם לתארים שני או שלישי, וניסו ליישם את אשר למדו במסגרת עבודתם. בכל פרק מודגשים שיקולי-הדעת, ההרהורים, הלבטים והלקחים מן ההתנסות המדווחת, ומובאות עצות למורה המתעתד לצאת למסע מסוג זה.

הספר כולל מגוון כלי הערכה: מטלות ביצוע תחומיות, בינתחומיות ועל-תחומיות, תצפית, יומנים לתיעוד למידה ותלקיט. כל הכלים הללו חוסים תחת המטרייה שכותרתה "הערכה חלופית", ואשר יישומה האידיאלי מהווה חלק מתרבות הוראה-למידה-הערכה (הל"ה), המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים. כלי ההערכה הנידונים בפרקים השונים פותחו לצורכיהם של תלמידים בגילאים שונים, החל בבית-הספר היסודי, המשך בחטיבת-הביניים ובית-הספר התיכון וכלה במסגרות החינוך העל-יסודי.

הספר מיועד לאנשי חינוך: מורי מורים. מורים בפועל, פרחי-הוראה, מנהלים, מפקחים, מדריכים וכל מי שמתעניין בתחומי הוראה והערכה ובחשיבת מורים על-אודותם.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 75 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה