ספרי עיון ומחקר    חינוך   מורים בישראל

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

מורים בישראל
משיכת מורים אפקטיביים, פיתוחם ועידודם להישאר במערכת החינוך ישראל
מאת: רות זוזובסקי, סמדר דוניצה-שמידט

ספר זה הינו תוצר של פעילות בינלאומית שהשתפו בה 25 מדינות מטעמו של ארגון ה-OECD. מטרותיה העיקריות של הפעילות היו לסכם ממצאי מחקר הקשורים לקווי מדיניות העוסקים במשיכה, בפיתוח ובהשראה של מורים אפקטיביים במערכות חינוך; לזהות קווי מדיניות ופרקטיקות חדשניות ומוצלחות בנושאים אלה; לסייע בחילופי מידע וניסיון בין המדינות המשתתפות; ולהציע חלופות של קווי מדיניות למקבלי החלטות.

הפעילות בישראל נעשתה מטעם לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, התרבות והספורט. עיקר הפעילות היה איסוף ומיזוג של נתונים סטטיסטיים, נתונים על קווי מדיניות ונתונים מחקריים על מידת הצלחתם של קווי מדיניות אלה. במובן זה הספר מסכם תמונת-מצב של המציאות הקיימת בישראל, ונתוניו שרתו את כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, שהחל את פעולתו בשלהי 2003.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 45 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה