ספרי עיון ומחקר    סוציולוגיה ופסיכולוגיה   האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

האקדמאים וההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל
סוגיות ודילמות
בעריכת: ד"ר ח'אלד עראר, ד"ר חאג' יחיא

קובץ מאמרים זה בא להדגיש את ההתפתחות של ההשכלה הגבוהה בקרב המיעוט הפלסטיני בישראל, מול העדר תכנון והעדר מדיניות מכוונת לקידום התפתחות זו. ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל נתפתחה כחלק ממאבק סוציו-פוליטי ולא כמטרה מתוכננת היטב וללא מדיניות מובנית של המוסדות מאקדמאים בישראל. לא זו בלבד, אלא שהיא היתה נתונה להשפעת תמורות חברתיות וחינוכיות שחלו בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל בשנים האחרונות.

ספר זה אינו מקיף את כל התחומים בהם נדרשת מדיניות מכוונות של המימסד, אך פרקיו נוגעים בסוגיית הנגישות של החברה הערבית בישראל אל ההשכלה הגבוהה ובמגמות שחלו בנושא זה; פרקיו נוגעים ברוב סוגיות האקדמאים הערבים, העומדות על סדר היום של החברה הערבית בישראל, והמצביעות על צורך בקביעת מדיניות מוגדרת בתחום, תוך הכרה בדינמיקה של החברה הערבית, בחסמים הממסדיים הקיימים בפני הערבים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובאלה העומדים בפניהם בסיימם את חוק לימודיהם, בין אם בישראל או בחו"ל.

התמורות האלה עשויות להביא לשינויים ולתשואות במצבו של המיעוט הפלסטיני, כאשר מדיניות מושכלת בתחום זה, תוביל לשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים שסופם להניב תועלת לחברה הישראלית כולה.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 61 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה