ספרי עיון ומחקר    עבודה סוציאלית   נוער בישראל 2005

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

נוער בישראל 2005
בעריכת: גיורא רהב, יוחנן ווזנר, פייסל עזאיזה

למרות ש"נוער" הוא קטגוריה חברתית רחבה ואמורפית, שגבולותיה עמומים ומשתנים, לקבוצה זאת מאפיינים ברורים המבדילים בינה לבין מבוגרים מצד אחד וילדים מצד שני. קבוצה זו מעסיקה מאוד את קבוצת המבוגרים, אולי דווקא בשל עמימות הגבולות ביניהן.

לנוער בישראלי מאפיינים מסוימים המשותפים לו ולנוער בעולם כולו, או לפחות - לו ולנוער במדינות היותר מפותחות בעולם. אך יש לו גם מאפיינים ייחודיים שנובעים מייחודה של ישראל: כחברה חדשה, כמדינת הגירה וכמדינה שחיים בה שני עמים - יהודים וערבים.

הקובץ שלפנינו הוא השני בסדרה שמנסה לבנות גוף של ידע על הנוער בישראל, ובכלל זה על המייחד אותו. כמו בקובץ הקודם, גם כאן מוצג דוח על איכות החיים של הנוער בישראל, המשווה אותה עם זו של הסקר הקודם, וכמו בכרך הקודם, גם כאן מוצגים מאמרים אחדים המתייחסים לבעיות ולהיבטים ייחודיים של חיי הנוער. הדוח הנוכחי מתייחד בכך שחלק ניכר מהמאמרים בו עוסקים בבעיות ייחודיות לנוער הערבי בארץ ולהבדלים בינו לבין הנוער היהודי.

אף שזהו קובץ מאמרים אקדמיים, שרובם מבוססים על מחקר, הוא נועד לפנות לכל אדם שהנוער ובעיותיו קרובים ללבו: חוקרים ומורים, תלמידים, יועצים וקובעי מדיניות.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 54 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה