ספרי עיון ומחקר    מדע המדינה   צדק חלוקתי בישראל

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

צדק חלוקתי בישראל
בעריכת: מנחם מאוטנר

דמוקרטיה הישראלית הוגבלה במידה רבה לאזרחים היהודיים של ישראל. יתר על-כן, גם בתוך הקבוצה היהודית עצמה התקיימו פערים משמעותיים בין קבוצות. בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים חל כרסום בסוציאל-דמוקרטיה הישראלית.

מעורבותה של המדינה בכלכלה ובחברה החלה נתפסת כבעייתית. השוק, ולא המדינה, הוא שנתפס כאמצעי היעיל לפיתוח הכלכלה והחברה להבטחת רווחתם של אזרחי המדינה. הואצו מאוד תהליכי ההפרטה של נכסי המדינה ושל נכסים ציבוריים. חל כרסום במעמדה של מדינת-הרווחה הישראלית.

נוצרו שתי קבוצות של אזרחים: הקבוצה האחת היא של אזרחים שהצליחו להפיק מהשוק עושר באמצעות כישוריהם האישיים. הקבוצה האחרת היא של אזרחים שכישוריהם האישיים מיקמו אותם בשולי השוק, והם נזקקו איפוא לתמיכת המדינה כדי להשיג לעצמם רמת חיים מינימלית.

כפועל יוצא מפעולת השוק, גדלו מאוד הפערים בין עשירים לבין עניים. בתוך כעשרים שנה נהפכה ישראל מאחת המדינות השוויוניות בעולם המערבי לאחת המדינות הלא-שוויוניות בחלק זה של העולם מבחינת חלוקת ההכנסות. כמו-כן גדל שיעורם של העניים באוכלוסייה. נתונים אלה הם שעומדים ביסודו של ספר זה, המכיל מאמרים מאת חוקרים מהמחלקות למשפטים, סוציולוגיה ומדע המדינה בישראל ובבריטניה.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 76 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה