ספרי עיון ומחקר    מדע המדינה   המחיר הכפול

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

המחיר הכפול
מעמד האשה בחברה הישראלית ושירות הנשים בצה"ל
מאת: איריס ג'רבי

"החברה הישראלית משלמת "מחיר כפול" בדבקותה במיתוסים של שוויון ושותפות ששרות הנשים בצה"ל מושתת עליהם. הספר מתאר את מעמד האשה בחברה האזרחית בישראל ואת שירות הנשים בצה"ל ככלים שלובים, שמתקיימים ביניהם יחסי-גומלין הדוקים. המגבלות הנורמטיביות החלות על השירות הצבאי לנשים יוצרות הסדרים של פשרה, שתוצאתם אי-שוויון בעליל של הנשים בצה"ל, ועקב כך, העמקת אי-השוויון של הנשים בחברה הישראלית בכללה. המיצוי החלקי של פוטנציאל כוח-האדם הנשי בצה"ל הוא בבחינת סיבה ומסובב לדפוס בלתי- שוויוני של העסקת נשים, האופייני לחברה הישראלית למגזריה השונים.

הנושא של שירות הנשים בצה"ל נוגע ישירות כמעט בכל משפחה בישראל. יש לו השפעה רבה על דמותה של החברה הישראלית ועל אופן הפיתוח והמיצוי של משאבי-האנוש שלה. מכאן מתחייב דיון ציבורי ענייני בשאלת שירות הנשים בצה"ל מנקודת-מבט לאומית כוללת. התוצאה הרצויה של דיון זה, כפי שעולה מן הספר, היא מהפכה בגישה לשירות הנשים בצה"ל: ביטול שירות-החובה לנשים בצה"ל והנהגת מתכונת של שירות שוויוני בתנאי-קבע לנשים המעוניינות בכך, בהתאם לצורכי הצבא.

לקבלת עותק מודפס מהספר ניתן לפנות לכתובת: jerby@tauex.tau.ac.il

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 79 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה