ספרי עיון ומחקר    היסטוריה ופילוסופיה   אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

    חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559
מאת: יוג'ין פ' רייס (הבן), אנתוני גרפטון

יוג'ין פ' רייס (הבן), אנתוני גרפטון

המהדורה הראשונה של ספר זה נכתבה בידי יוג'ין פ' רייס ופורסמה בשנת 1970 ככרך ראשון בסדרה על תולדות אירופה המודרנית של הוצאת נורטון. על איכותו של הספר העידה העובדה, שהוא נבחר על–ידי רוב האוניברסיטאות והמכללות בארצות–הברית כספר הלימוד הבסיסי לקורסים שבהם נסקרה העת החדשה המוקדמת בהיסטוריה המערבית. מעלותיו של הספר - תמציתי אך נהיר, אינו מניח ידע מוקדם אך מעמיק בכל סוגיה מרכזית, סוקר את האירועים העיקריים אך פורש גם תהליכים ארוכי–טווח - הבטיחו את מעמדו בקוריקולום האקדמי במשך למעלה משנות דור.

עדכונו של הספר בידי י"פ רייס בשיתוף עם אנתוני גרפטון, שניהם היסטוריונים מן השורה הראשונה בימינו, הוסיף לו ממדים מן הגישות החדשות במחקר ההיסטורי. במהדורתו החדשה הוא אפוא גם היום ספר המבוא הטוב ביותר ללימוד ההיסטוריה של אירופה במאה השנים שבין אמצע המאה החמש–עשרה לאמצע המאה השש–עשרה.

העת החדשה המוקדמת משתרעת, על–פי התיקוף המקובל, מן המאה החמש–עשרה ועד לסוף המאה השמונה–עשרה; הספר שלפנינו דן אפוא רק בחלקה הראשון של התקופה. ואולם, במאה השנים שבין 1460 ל–1559 אכן התגבשו (כפי שנוסח הדבר בשמו המקורי של הספר) יסודותיה של אירופה בעת החדשה המוקדמת: עולם המלה המודפסת, תרבות הרנסאנס, המהפכות שחוללה הרפורמציה הפרוטסטנטית, צמיחת המדינה המודרנית, והתגליות הגאוגרפיות שבעקבותיהן מתחיל העידן האירופי בהיסטוריה העולמית.

אכן, במרוצת התקופה הנדונה בספר זה התחולל המפנה הגדול שאִפשר לאירופה להשיג בראשונה עדיפות טכנולוגית וכלכלית על פני ציוויליזציות אחרות ולהפוך, למשך כחמש–מאות שנה, לצומת המרכזי במפת האנושות. ההתפתחויות המתוארות בספר הן הרקע ל"נס האירופי" או ל"עליית המערב", אם להשתמש במושגים שהפכו למטבעות לשון ולכותרות ספרים.

ההתנשאות האירופוצנטרית, שנולדה בזמן ההוא, צבעה בצבעיה גם את ההתייחסות לתקופות קודמות, כך שבמקומות רבים בעולם, לרבות בישראל, נלמדה ההיסטוריה "הכללית" מזווית הראייה האירופית, על אף שלהתפתחויות באירופה בעת העתיקה ובימי–הביניים הייתה רק נגיעה שולית, אם בכלל, לתולדות הציוויליזציות ביבשות אחרות. ואולם, החל מן המאה החמש–עשרה, לתמורות המתחוללות באירופה ולדפוסים החדשים שנוצרו בה בתחומי השלטון, הכלכלה והתרבות, יהיו השפעות והשלכות מרחיקות לכת על העולם כולו. לפיכך, היכרות עם הפרקים ההיסטוריים הנדונים בספר זה חשובה לכל קורא באשר הוא.

הקורא הישראלי עשוי לתמוה על מיעוט האזכורים של יהודים ויהדות בספרם של רייס וגרפטון. ההסבר לכך נעוץ לא רק באילוצים של קוצר יריעה ותמציתיות, אלא גם בעובדה שבתקופה הנדונה היו במערב אירופה ובמרכזה מעט מאוד יהודים. מאנגליה ומרוב שטחיה של צרפת גורשו היהודים בסוף המאה השלוש–עשרה ובראשית המאה הארבע–עשרה; היהודים בחצי–האי האיברי גורשו או אולצו להתנצר בסוף המאה החמש–עשרה; וברחבי הקיסרות הגרמנית הייתה סדרה ארוכה של גירושים מהנסיכויות ומהערים מן המאה הארבע–עשרה ועד למחצית השנייה של המאה השש–עשרה. במרחב הגאוגרפי והכרונולוגי הנדון בספר הייתה אוכלוסייה יהודית בעלת משקל וחשיבות רק באיטליה.

מרכז הכובד של ההיסטוריה היהודית בתקופה הנדונה עבר מזרחה - למזרח אירופה ולאימפריה העות'מאנית. תרגום ספרם של רייס וגרפטון נועד למלא את החסר בספרות המחקר בעברית על ההתפתחויות הכלליות באירופה בתקופה מכרעת בתולדותיה; על תולדות היהודים במאה השנים הללו קיימת, לעומת זאת, ספרות עשירה ומגוונת של מיטב החוקרים שכתבו בעברית או תורגמו לעברית (וכמה מהם מופיעים בביבליוגרפיה בעברית שהוספנו בסוף הספר).

לבסוף, חשוב לחזור ולהדגיש, כי ספר זה איננו אלא בחזקת מבוא ללימוד התקופה. בהיסטוריוגרפיה, כבכל מדע אחר, ישנן אופנות וגישות משתנות. הסטודנט להיסטוריה בעשורים האחרונים מוצא בתכנית לימודיו מבחר מגוון של קורסים, שעניינם תולדות הנשים, היחס ל"אחר", טקסט וקונטקסט, חיי יומיום, הקשר בין תרבות עלית לתרבות עממית וכיוצא באלה, המבוססים על התפישות החדשות במחקר ההיסטורי. ואולם, בטרם יפנה התלמיד אל ניתוח העבר מן הזוויות הללו, דרושות לו ידיעה והבנה של התהליכים והאירועים המרכזיים שעיצבו את החברה בפרק היסטורי מסוים. ספרם של רייס וגרפטון הוא לפיכך בגדר "כרטיס כניסה", הטוב מסוגו המתורגם לעברית, אל עולמם המורכב והמרתק של בני אירופה ובנותיה במעבר מימי–הביניים אל העת החדשה.

מירי אליאב–פלדון
החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 65 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה