ספרי עיון ומחקר    עבודה סוציאלית   טיפול קצר מועד

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

    חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

טיפול קצר מועד
גישה אסטרטגית, ממוקדת פתרונות, ומוטיבציונית
מאת: ורד סלונים-נבו

מבוא
בספר זה נעסוק בשלוש גישות לטיפול קצר מועד: הגישה האסטרטגית, הגישה הממוקדת בפתרונות, והגישה המוטיבציונית. נתאר כל גישה, נדגים את דרכי השימוש בה, ונבחן כיצד ניתן להשתמש בטכניקות האופייניות לה גם במהלך טיפולים ארוכי טווח, וכחלק מטיפולים אינטגרטיביים המשלבים גישות טיפוליות שונות.

העניין בטיפול קצר מועד הינו רב. למעשה, רוב הגישות הטיפוליות, זה כמה עשורים, מציעות גרסה קצרת מועד של שיטתן. וכך, ספרות רבה עוסקת בפסיכותרפיה דינמית קצרת מועד, בטיפול קוגניטיבי קצר מועד, בטיפול קצר מועד התנהגותי, וכמובן בטיפול קצר מועד אסטרטגי, טיפול ממוקד פתרונות, וטיפול לפי הריאיון המוטיבציוני - מודלים הנמצאים במרכז ספר זה.

מהו טיפול קצר מועד? אין תשובה מדויקת ואחידה לשאלה זו. הכוונה, בדרך כלל, הינה לטיפול האורך כחודשיים־שלושה, בין 8 ל־ 12 מפגשים שבועיים. יש מטופלים המסתפקים במעט מפגשים (6-4 מפגשים) ויש הרוצים או מזדקקים ליותר (15-13 מפגשים), אך הכוונה הינה בדרך כלל לטיפול שאינו אורך יותר מחודשיים־שלושה אם נפגשים אחת לשבוע, או בין ארבעה לשישה חודשים אם נפגשים אחת לשבועיים, או אף במרווחי זמן ממושכים יותר. בספרות המקצועית ישנה הבחנה בין טיפול קצר מועד (25-12 מפגשים), ובין טיפול אולטרה־קצר מועד (6 מפגשים ומטה).

כאן לא נבחין בין שני הסוגים ונתייחס לטיפולים שאורכים בדרך כלל מ־ 6-4 מפגשים ועד 12-10 מפגשים, מתוך הבנה כי לפעמים מתקיים מפגש טיפולי יחיד ולפעמים נערכים קצת יותר מ־ 12 מפגשים, במרווחי זמן שונים, אך עדיין מדובר בטיפול ממוקד, קצר יחסית, ולא בטיפול האורך חודשים ארוכים או אף שנים.

הזמן המוגבל מכוון להתמקדות בבעיה אחת, בעיה שניתן להגדירה בבירור כך שאפשר לענות על שאלות כמו: מה קורה בחיי המטופל כשהבעיה מתרחשת? מי מעורב בה? מה המטופל חושב ומרגיש, ואיך הוא מתנהג, כאשר הבעיה מתרחשת? וניתן גם לומר מהו כיוון הפתרון הרצוי, מהו השינוי לו מייחלים, וכיצד נדע שחל שיפור.

הטיפול מיועד להתמודד עם תסמינים ומצוקות כמו: חרדה, אובססיות, הימנעות חברתית, תחושות של חרדה ודיכאון, מריבות בין בני זוג, בעיות בתפקוד המיני, בעיות התנהגות של ילדים ומתבגרים, בעיות ביחסים בין הורים לילדים, ושימוש בחומרים ממכרים. מובן שאלו הינם שמות כלליים למצבים מגוונים תלויי אדם והקשר.

לכן, יש להגדיר במדויק מיהו המטופל, מהו סבלו, ומהו השינוי אליו שואפים להגיע, תוך התחשבות במצבו של המטופל, ביכולותיו, בשאיפותיו, ובמקורות התמיכה בו, וכן ביכולתו ובניסיונו של המטפל.

למי מיועד הטיפול קצר המועד? בעצם לרוּבֵנו. שימוש בסוגים שונים של טיפול קצר מועד - אסטרטגי, ממוקד פתרונות, דינמי, קוגניטיבי, התנהגותי, ואחרים - נוסה בקרב מגוון רחב של אוכלוסיות, סוכנויות טיפול ובעיות, כמו למשל טיפול עם מתבגרים המשתמשים בחומרים ממכרים, התמודדות עם דיכאון, חרדה ואובססיות, בעיות בין בני זוג, פוביות, הימנעות מקשרים חברתיים, והרשימה עוד ארוכה.

גם אנשים המתמודדים עם מחלות נפש קשות יכולים להיעזר בטיפול קצר מועד, בתנאי שאינם במצב פסיכוטי פעיל אשר אינו מאפשר ריכוז, והם מעוניינים להתמקד במטרה ייחודית ולא בריפוי מוחלט של מחלתם. יחד עם זאת, כאשר מטופלים נמצאים במצבי סיכון, כמו חשש לאובדנות או אלימות, יש לפעול ראשית למניעת פגיעה ואולי בהמשך, כאשר האיום הוסר, להתמקד במטרה מסוימת לטיפול.

הדגש בספר זה הינו על שילוב בין שיטות התערבות שונות לפי צורכי המטופל. גישה משלבת זו מופיעה לאורך כל הספר, והפרק האחרון מוקדש לדרכי שילוב אפשריות בין הגישות הטיפוליות השונות, כמו למשל שילוב בין טכניקות הלקוחות מטיפול קצר מועד אסטרטגי ובין כאלה הלקוחות מטיפול קוגניטיבי או דינמי; או שימוש בטכניקות התערבות של טיפולים קצרי מועד כדי לשפר את מצבם של מטופלים הנמצאים בטיפול ממושך. כך ניתן, לדוגמה, להשתמש בטכניקה פרדוקסלית כדי לסייע לאדם להתמודד עם התקפי חרדה, במהלכו של טיפול דינמי.

שילובים שונים יוצרים תרכובות טיפוליות שונות, עד כי לא ניתן לטעון כי הטיפול הניתן היה "טיפול אסטרטגי קצר מועד" או "טיפול על־פי הריאיון המוטיבציוני". הנאמנות העיקרית הינה לצורכי המטופל, המשתנים תדיר, ולא לגישה טיפולית זו או אחרת. למעשה, רוב המטפלים כיום הינם אינטגרטיביים: הם משלבים בין גישות שונות בהתאם לצורכי המטופל ותנאי חייו.

לכן הם עשויים לשלב עקרונות או טכניקות הלקוחים מטיפולים קצרי מועד בהקשר של התערבויות המבוססות על תיאוריות מגוונות, קצרות או ממושכות. הקוראים יוכלו לבחור במה להשתמש, עם מי, ומתי, לפי תנאי המקרה.

שלוש הגישות המוצגות כאן - טיפול אסטרטגי, טיפול ממוקד פתרונות, והריאיון המוטיבציוני - מבוססות על הגדרת הבעיה, בחירת המטרה לטיפול, וחיפוש הפתרון לפי נקודת הראות של המטופל. שלושתן נמנעות משימוש בדיאגנוזות, אבחונים, ותיאורי פתולוגיה המסתמכים על נקודת ראותם של אנשי המקצוע. במובן זה, שלוש הגישות מתאימות לתפיסת ההבניה החברתית. 7 הרעיון הינו כי מה שנראה בעינינו כמציאות אובייקטיבית למעשה מושפע מהאמונות, העמדות, והערכים הטבועים בנו - ההבניות החברתיות שלנו.

תהליך האבחון תלוי בתפיסות החברתיות של המאבחן, בשאלות של מגדר, מעמד, מוצא, ובהקשר הפוליטי בו מתרחש האבחון. וכך האבחונים אינם למעשה אובייקטיביים, אלא משקפים פרשנות תלויית הבניה חברתית. 8 המציאות המשמעותית, אותה מדגישים בטיפול, הינה המציאות הסובייקטיבית של המטופל: שאיפותיו, תפיסותיו, רצונותיו, וניסיונו האישי. שינוי אפשרי רק אם הוא מתאים לעולמו של המטופל, ולא אם הוא נתפס כנחוץ על־סמך ידע מקצועי, יהא ראוי ככל שיהא.

הספר מיועד לסטודנטים לעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, ייעוץ חינוכי, ומקצועות סיוע אחרים. הוא מיועד גם לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול, ולאנשים הרוצים לשנות כיוון בחייהם הם, צנוע ככל שיהיה השינוי.

הגישות הטיפוליות המוצגות כאן כבר תוארו במאמרים וספרים רבים. למעשה, המרכז לטיפול קצר מועד במכון לטיפול נפשי (Mental Research Institute) בפאלו־אלטו, קליפורניה, בו פותח הטיפול האסטרטגי קצר המועד, נוסד ב־ 1967 (המכון עצמו נוסד על ידי דון ג'קסון ב־ 1959); המרכז לטיפול משפחתי קצר מועד, בו פותח הטיפול קצר המועד הממוקד בפתרונות, נוסד במילווקי, ויסקונסין, ב־ 1977 ואילו הריאיון המוטיבציוני פותח ונחקר כבר בשנות ה־ 80 וה־ 90, אולם רוב הכתבים הינם באנגלית והם מבוססים על ניסיון קליני ומחקרי מחוץ לישראל. לפיכך אני מקווה כי ספר זה, המרובה בדוגמאות מקומיות, יתרום לקוראים בישראל.

המקרים המתוארים בספר מבוססים על טיפולים אמִתיים, אך הם מוסווים כך שלא ניתן לזהות את המטופלים ובני משפחותיהם. ההסוואה נעשתה בדרכים מגוונות: החלפת מין המטופלים, גילם, מצבם המשפחתי, ופרטים אישיים; חיבור בין כמה מקרים שונים לכדי יצירת מקרה חדש; והוספת פרטים דמיוניים אשר אינם משנים את מהות הסיפור, אך הופכים את הזיהוי לבלתי אפשרי.


תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 79 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה