ספרי עיון ומחקר    רפואה   נוסע סמוי

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

    חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

נוסע סמוי
סיפוריהם של נוסעים ושל מחלות טרופיות נלוות
מאת: אלי שוורץ ואורנה שץ–אופנהיימר

פתח דבר
תופעת התרמילאות היא כיום חלק מההוויה של צעירים רבים בעולם המערבי, מעין מסע חניכה לפני ה"כניסה לחיים". המטייל אורז מיטלטלים הכרחיים, מקפלם בתוך תרמיל ונושא את חייו על גבו. התרמילאי המצטייד במעט חפצים, במפות, בכתובות ובסיפורים של חברים יוצא למרחב, אם באופן מתוכנן ואם ללא תוכנית מוגדרת.

הוא מתחיל את מסעו עמוס בציפיות לחוויות אקזוטיות, לנופים פראיים ולמפגשים אנושיים מרתקים. הוא יוצא ללמוד על העולם שבחוץ ועל זהותו הפנימית. ואמנם, המרחקים, המרחבים, השונות והזרות שפוגש הנוסע מעמתים אותו עם גבולות היכולת הפיזיים והרגשיים שלו. המפגש הוא תהליך של השוואה בין עולמות ובחינה מחודשת של המציאות הפנימית ושל הזהות של היחיד. כל אלה ואחרים מקופלים בתוך תרמילו של המוצ'ילרו.

למטייל הישראלי הצעיר מניעים נוספים למסעות ולנסיעות. הוא יוצא להתאוורר מהשירות הצבאי השוחק ומלחצים חברתיים ונורמות שמרניות של מדינה גדושת אירועים דרמטיים. ויש צעירים היוצאים לחפש את המחר, לחפש הרפתקאות, ריגושים, מקומות נסתרים.

הקלות שבניידות ברחבי העולם והנגישות של מקומות שנחשבו לנידחים במערב הפכו את המסעות בעשורים האחרונים של המאה ה– 20 לתופעה עולמית. בין המטיילים אפשר למצוא גם בעלי משפחות. הם יוצאים לרוב לתקופת זמן קצובה, לעתים עם הילדים, אחרים לאחר שנות עבודה עם צאתם לגמלאות.

תופעה רחבה יותר היא תופעת מהגרי העבודה. לא מדובר רק בקבוצות עובדים מהעולם השלישי ה"משונעים" על ידי מעבידיהם, אלא גם בצעירים ומבוגרים מהמערב היוצאים לפרנסתם לארצות העולם השלישי לרגל עבודה, עסקים, מסחר ואתגרים כלכליים. בצד אלה אפשר למצוא את המשתתפים בכנסים אקדמיים במקומות “אקזוטיים", משלחות פוליטיות ורפואיות למיניהן וסתם תיירים שארזו תרמיל או מזוודה ויצאו אל הבלתי נודע.

האם הם יודעים אילו אתגרים צופן בחובו הבלתי נודע? אילו התמודדויות מצפות להם במרחבים החדשים?

אחד האירועים המאיימים על המטייל באזורים נידחים הוא מחלה מקומית המתגנבת אל גופו והוא נושא אותה עמו כ"נוסע סמוי" אל מעבר להרים ולימים. בשנים האחרונות, נוסעים רבים שיצאו לאזורים שונים בעולם נחשפו לא רק למקום אלא גם למחלות המקומיות. חלקם נדדו עם המחלה מארץ לארץ, מיעד ליעד, לעתים חשו משהו והתעלמו, עד שחזרו הביתה לאבחון ולטיפול.

ספר ייחודי זה עוסק באותו “נוסע סמוי" - מחלה שהנוסע נושא עמו במסע התרמילאות שלו או בעבודתו בארץ לא נודעת.

הספר משלב שתי נקודות מבט: האחת, סיפורה של המחלה - ניתוח קליני של המחלה על גורמיה, אפיונה, זיהויה ודרכים לטיפול בה. האחרת, סיפורו של החולה - תפיסת המחלה מנקודת מבטו של הנוסע.* כיצד הוא מגלה את אותו נוסע סמוי שנדבק אליו (ושהוא נדבק בו), כיצד הוא חווה את התפתחות החולי, איזה מקום תופסת המחלה בזיקה לאתגרי המסע - שהוא עיקר משימתו, כיצד הוא מתמודד עם המחלה בשלבים השונים שלה בעת שהותו הרחק מהבית, בג'ונגל או בעיירה שכוחת אל, ויכול להיות גם במלון פאר, עד שמגיע שלב אבחון המחלה והטיפול בה.

* כל שמות המרואיינים המופיעים בספר שונו, כדי לשמור על פרטיותם.

מכיוון שלכל נוסע סיפור משלו, נוצר בספר פסיפס של נופים ומקומות המרתקים את הקוראים. הם דוחקים את סיפור המחלה ונכנסים לעולם של פינות טבע קסומות וחוויות אישיות חד–פעמיות. כל החולים העידו בראיונות שנערכו עמם, שלא היו מוותרים על מסעם. המחלה היא גורם מעכב, מטריד, מעורר חרדות - אך היא עומדת בצל ההתנסויות של המסע. עם זאת, כל המרואיינים הביעו חרטה על כך שלא הצטיידו לקראת המסע גם במידע רחב על המחלה.

קריאה וכתיבה של סיפורים, שאנו מספרים לאחרים ולעצמנו, היא אחת הדרכים ליצירת מודעות לתהליכים האישיים שאנו עוברים. פרסומם של סיפורי המחלות בשילוב של מידע קליני הופך את ההתנסות האישית של אותם מטיילים חולים למקור ידע המאפשר לחקור אותו, לטובת הכלל. הסיפורים המובאים בספר זה נאספו באמצעות ראיונות עומק שנערכו עם נוסעים ששבו חולים ואושפזו בבתי חולים. האירועים מסופרים מנקודת מבטם של המספרים וחושפים את עולמם האישי.

כך הם מאפשרים גם ללמוד על התחושות והקשיים של החולה כפי שהוא חווה אותם עוד בטיול, ויוצרים מעין ייצוג של המחלה שהם נושאים. מן הסיפורים עולה, שרוב המטיילים ממשיכים לנוע בנתיב שבחרו בו עד שהמחלה מכריעה אותם לשוב לביתם. הם מתקבלים באהבה ובדאגה על ידי בני משפחתם, אך הטיפול הרפואי הראוי נדחה לעתים, לרוב מחוסר מיומנות. הם גם מתארים הדחקה והכחשה, שבמהלכן בדרך כלל מכריעה אותם המחלה, ואז הם מוצאים את דרכם לבית החולים ולאבחון הנכון במרפאות הגאוגרפיות שהוקמו בבתי חולים.

סיפורי המטיילים, התרמילאים והנוסעים בספר זה מציגים מפגש ייחודי בין עולם מדעי אובייקטיבי - המיוצג באמצעות תסמיני מחלה וגורמיה - לעולם הסובייקטיבי של המספר, אם זה תרמילאי, אם זה איש עסקים ואם זו חותנתו של תרמילאי שהביא כ"נדוניה" לבתה מחלה שסחב עמו מטיול שערך שנים לפני החתונה. הם מספרים על המחלה ועל מכלול התופעות המלוות אותה מנקודת מבטם. המפגש בין הצד המדעי הקליני, הנסמך על נתונים, על ידע ועל עובדות, לבין הנרטיבים של המטיילים, מאפשר ללמוד כיצד החולים במחלה חווים אותה ומפרשים אותה. הסימפטומים הגופניים קורמים עור וגידים באמצעות דברי החולים בזיקה למסעם. הרופא מקשיב לחולה לא רק מתוך אמפתיה טיפולית; לפרטים על זמן הטיול והמקומות שבהם הוא נערך יש חשיבות דיאגנוסטית, כפי שמספרת אחת המרואיינות:

אחרי שהרופא קיבל אותו, הוא קודם כל חקר אותו על מסלול הטיול שלו, ואז איבחן את המחלה כלישמניה. נותרה בעיה לחפש את הטפילים הסמויים, כי עבר זמן רב מאז הטיול. הוא כבר נמצא בשלב של תגובות אימו– נולוגיות, והיו אצלו מעט יותר טפילים. רק אחרי שעשו לו בדיקות ולקחו משטחים גילו את הטפילים.

בראיונות העומק נאסף חומר רב, ובו אותרו סיפורי המחלות. נעשה ניסיון לשמור על קולו הייחודי של כל מספר. תמונה רחבה של אירועים, סיפורים על פגישות עם דמויות משמעותיות, תיאורים של מקומות ונופים ושיתוף במחשבות - כל אלה מסייעים בהבנת סיפור המחלה הן בזיקה לדמותו ולמסעו של המספר הן בזיקה למכנה משותף רחב.

שתי נקודות המבט שבספר, הנרטיב של הנוסע וסיפורה של המחלה, דורשות מהקורא לנוע )בלי תרמיל( ביניהן ובתוכן. הספר נועד ליצור בקרב נוסעים ובני משפחותיהם מוּדעוּת לקיומן של מחלות, אך כמובן לא למנוע מסעות וטיולים. ארצות “אקזוטיות" הן אכן מסקרנות ומושכות, אך ללא הכנה ראויה ושמירה על כללי הזהירות וההיגיינה עלול השוהה בהן להיחשף למחלות. “מחלות מטיילים" אינן קיימות רק באזורים המוגדרים כטרופיים מבחינה גאוגרפית, אלא מצויות למעשה בכל ארצות העולם השלישי.

למי שמתכוונים לצאת למסע או לטיול, להורים מודאגים של תרמילאים, לאנשי צוות רפואי, לעובדי חברות עסקיות היוצאים לארצות העולם השלישי ולסתם סקרנים ואוהבי קריאה - לכל אלה ולאחרים פותח הספר “נוסע סמוי" צוהר לעולם רפואי חדש יחסית - רפואה טרופית.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 78 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה