ספרי עיון ומחקר    סוציולוגיה ופסיכולוגיה   בריאות הנפש בצל הטרור

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

   חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

בריאות הנפש בצל הטרור
הנסיון הישראלי
בעריכת: אלי זומר ואבי בלייך

הטרור ומוראותיו אמנם מלווים את חיי הישראלים מאז קום המדינה, אולם היו אלה אירועי ה-11 לספטמבר 2001 בארצות הברית שהעלו את אימי הטרור לקדמת סדר היום העולמי. שנות האינתיפאדה בישראל וההתמודדות היומיומית עם הכאב ועם הצלקות הנפשיות, שיצרו התנסויות טראומטיות באלפי אירועי טרור, תרמו לצבירת ידע וניסיון רב בכל הנוגע להערכה ולהתערבות בעקבות אירועים כאלה.

ספר זה מקבץ את הידע המדעי העדכני ואת ניסיונם המצטבר של המובילים באנשי המקצוע בתחום הטראומה, בפרקטיקה ובאקדמיה בישראל. הספר נכתב עם דגש על התגובות החריפות ועל התקופה הפוסט-טראומטית המוקדמת.

מוצגים בו מחקרים אפידמיולוגיים על התגובות הנפשיות לאירועי הטרור בקרב ילדים, נוער ומבוגרים; המלצות מעשיות המבוססות על הניסיון המצטבר בנוגע להתערבויות טיפוליות בקרב אוכלוסיות מבוגרים וילדים שנחשפו לאירועים טראומטיים; תיאור פעולת קווי המצוקה הטלפוניים לנפגעי טראומה; סקירות של מודלים להתערבויות בקהילה ומודלים לפיתוח חוסן במסגרות שונות; תיאור האפקט של שילוב פציעות גופניות ונפשיות; הצעות לסיוע למטפלים ומניעת שחיקתם; דיון בהשפעת התקשורת על חברת תחת טרור; דיונים ברגשות קולקטיביים, כמו אבל לאומי, בחברה תחת טרור, ובתפקידם של האינטלקטואלים בעיצוב המורל הלאומי בעתות משבר.

הנושאים המועלים בספר יעמדו כנראה בקדמת סדר היום הפוליטי, הביטחוני והפסיכולוגי של החברות המערביות בעתיד הנראה לעין. הספר יוכל לשמש מקור אקדמי ומעשי לאלפי המסייעים בישראל הנדרשים לתת מענה בעתות חירום, למעצבי המדיניות ולחוקרים את התחום.

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 92 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה