פרויקט יח"ס    בית הספר העל יסודי   עם שב לארצו

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

  חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

עם שב לארצו
פרקים בתולדות העם היהודי במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 לתלמידים בבית-הספר העל-יסודי הממלכתי-דתי
מאת: מרים לוין, ירדנה הדס, גיטה קלינרמן, אילה רונד

המקראה עוסקת בתולדות עם ישראל מראשית המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה. בספר זה מתוודעים התלמידים לתולדות עם ישראל בעת החדשה בזיקה להיסטוריה הכללית. קיימת התאמה בין פרקי הספר לבין תכנית הלימודים בכיתות חט"ב רגילות. על כן, מיועד ספר זה גם לתלמידי החינוך המיוחד המשולבים בכיתות רגילות. קיים גם מדריך למורה.


מבוא
פרק א: שינויים במצב החברתי, כלכלי ודתי
פרק ב: היהודים במזרח אירופה במאה ה-19
פרק ג: מאמנציפציה לאנטישמיות
פרק ד: היהודים בארצות הברית
פרק ה: היהודים בארצות האיסלם במאה ה-19
פרק ו: התעוררות הרעיון הלאומי
פרק ז: הקמת התנועה הציונית במערב אירופה
פרק ח: התעוררות הציונות בקרב יהודי ארצות האיסלם
פרק ט: היישוב היהודי בארץ ישראל - היישוב הישן
פרק י: העלייה הראשונה 1882 - 1904
פרק יא: העלייה השנייה 1904 - 1914
פרק יב: מלחמת העולם הראשונה 1914 -1918

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 34.30 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה