חזרה לספר באתר

זכויות הילד והמשפט הישראלי
מאת :תמר מורג: עורכת, יוסי רחמים: עורך משנה

Children's Rights & Israeli Law

By: Dr. Tamar Morag - Editor
Adv. Yossi Rahamim -Associate Editor

מחיר מומלץ: 98 ש"ח
מספר עמודים: 630
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-457-9

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

הספר רואה אור בשיתוף "המשפט" כתב עת לענייני משפט, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל, ומרכז מינרבה לזכויות האדם, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

חברי מערכת הספר: דני אביץ, אור אנגליסטר, ענת בינדר גלעדי, מור בראל, הדס גרוסמן, רעות וידרו, ורד וייסלר, מתן וינקלר, חן זהבי, איריס טוביאנה, אדר לבה, אופיר לוי, נועה מיכאלי, נטע-לי נורן, לין רויטמן, מיכל רז, שירלי שמואלי, בל שפיבק, שי תורג'מן.

הפקה: איה דראל, עריכה לשונית: גיא פרימנגר, עיצוב עטיפה: נוטל סטודיו, סדר מחשב: רחל שמיר.

האיור על העטיפה: נחום גוטמן באדיבות מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, נוה צדק תל-אביב. מתוך העטיפה לספר "שירים ופזמונות לילדים", ח. נ. ביאליק, הוצאת דביר, תל-אביב.