חזרה לספר באתר

   

אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559
מאת :יוג'ין פ' רייס (הבן), אנתוני גרפטון

The Foundation of Early Modern Europe
1460-1559, (Second Edition)
By: Eugene F. Rice, Jr., Columbia University
Anthony Grafton, Princeton University

מחיר מומלץ: 65 ש"ח
מספר עמודים: 194
מסת"ב: ISBN: 965-274-280-5

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

אירופה בראשית העת החדשה 1460-1559
מאת: יוג'ין פ' רייס (הבן), אנתוני גרפטון

במאה השנים בין 1460 ל-1559 התגבשו יסודותיה של התרבות המערבית המודרנית: המצאת הדפוס והשלכותיה, אמנות הרנסאנס וערכי ההומניזם, התגליות הגאוגרפיות שבעקבותיהן מתחיל העידן האירופי בהיסטוריה העולמית, הפיצול הדתי בעקבות הרפורמציה הפרוטסטנטית, צמיחת המדינה הריכוזית והקפיטליזם במסחר ובתעשייה.

ספרם של יוג'ין פ' רייס ואנתוני גרפטון - שניים מן ההיסטוריונים הבולטים בדורנו - סוקר את ההתפתחויות העיקריות באירופה בתקופה זו בצורה תמציתית ונהירה. הספר מסביר באופן מעמיק את המעבר בכל תחומי החיים מימי הביניים לעת החדשה: עולמם של מלכים ואצילים, אפיפיורים ומתקנים דתיים, אמנים ואנשי רוח, סוחרים, ספנים ואיכרים, נפרש בפני הקורא בשלל דוגמאות ופרשנויות.

הודות לתרגום רהוט ולעריכה מדעית קפדנית, הספר מהווה את המבוא הטוב ביותר בשפה עברית לאחד הפרקים המרתקים בתולדות העולם.

פרק 1 - מדע, טכנולוגיה ותגליות
+ המצאת הדפוס
+ הלוחמה החדשה
+ מקורות המדע המודרני
+ גאוגרפיה: העולם והטקסט
+ מסעות הגילוי הפורטוגליים
+ העולם החדש

פרק 2 - צמיחה כלכלית
+ מאה שנים של שגשוג
+ הסוחר
+ התפתחותו של קפיטליזם תעשייתי
+ חברה חדשה ומוסר מסורתי
+ אתוס ומטרות
+ בעל אחוזה ואריס

פרק 3 - חברת הרנסאנס והתרבות ההומניסטית
+ חקר ההיסטוריה
+ גילוי מחדש של התרבות הקלאסית
+ כבוד האדם
+ הומניזם ואמנות
+ חינוך, הלכה ומעשה

פרק 4 - ראשיתה של המדינה המודרנית
+ התהוותה של המדינה הריבונית באירופה המערבית
+ הקיסרות של קרל החמישי - גרמניה של בית הבסבורג
+ מערכת המדינות באיטליה בתקופת הרנסאנס
+ דפוסי יריבות בין־לאומית
+ יסודות המחשבה המדינית המודרנית: חזון המדינה החדש

פרק 5 - מהפכה ורפורמציה בכנסייה: שאלת הסמכות
+ מרטין לותר
+ הפיצול בפרוטסטנטיות הקלאסית
+ אולריך צווינגלי
+ ז'אן קלווין
+ אנאבפטיזם
+ עיר הקדושים
+ רפורמציה קתולית וקונטרה־רפורמציה

פרק 6 - מהפכה ורפורמציה בכנסייה: בעיית המרת הדת
+ האיכרים
+ העירונים
+ רדיפה וחירות
+ הבחירה הדתית של הנסיכים הגרמנים
+ ניצחונה של הכנסייה הטריטוריאלית
+ הרפורמציה באנגליה

ביבליוגרפיה עברית

מפתח