חזרה לספר באתר

תנו לנו להוביל!
מנהלי בתי הספר בחזית הרפורמות, מאת :פרופ' חן שכטר

Let Us Lead!
School Principals at the Forefront of Reforms
By: Prof. Chen Schechter

מחיר מומלץ: 79 ש"ח
מספר עמודים: 156
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-470-8

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

סייעו בכתיבה ובעריכה: ד"ר מירי גולדרט וד"ר חיים שקד, עריכה לשונית: רן בית הלחמי, הפקה: אמירה עמיר, עיצוב העטיפה: יעל כפיר, המשרד לעיצוב גרפי, אוניברסיטת תל־אביב סדר מחשב ועימוד: מיכל סמו־קובץ ויעל ביבר, המשרד לעיצוב גרפי.

הספר רואה אור בתמיכת קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל