חזרה לספר באתר

טראומה כהזדמנות
שליטה ומשמעות כמנועי צמיחה ממשבר, מאת :שלמה קניאל

Trauma as an Opportunity: Control and Meaning as Main Mechanisms for Post Traumatic Growth
By: Shlomo Kaniel

מחיר מומלץ: 79 ש"ח
מספר עמודים: 232
מסת"ב: 978-965-274-469-2

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

הספר ראה אור בחודש פברואר 2015
עריכה לשונית: רן בית הלחמי הפקה: אמירה עמיר
עיצוב העטיפה: יעל כפיר, המשרד לעיצוב גרפי, אוניברסיטת תל־אביב

הספר יצא לאור בשיתוף עם המכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל".