חזרה לספר באתר

   

טראומה כהזדמנות
שליטה ומשמעות כמנועי צמיחה ממשבר, מאת :שלמה קניאל

Trauma as an Opportunity: Control and Meaning as Main Mechanisms for Post Traumatic Growth
By: Shlomo Kaniel

מחיר מומלץ: 79 ש"ח
מספר עמודים: 232
מסת"ב: 978-965-274-469-2

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

טראומה כהזדמנות
שליטה ומשמעות כמנועי צמיחה ממשבר
מאת: שלמה קניאל

גם משבר, דווקא משבר, הוא הזדמנות לשינוי חיובי ולצמיחה (צמיחה פוסט-טראומטית). הצמיחה מתבטאת בהערכה מחודשת של חשיבות החיים, בשיפור היחסים עם אנשים קרובים (משפחה וחברים), בשינוי סדרי עדיפויות בחיים, ובחיים רוחניים עשירים יותר.

ספר זה מציע גשר יציב ורחב בין עולם המדע לבין עקרונות מעשיים, הנגזרים מהשילוב בין מחקרים לריאיונות אישיים. אינטגרציה זו נתמכת היטב בשפה אחידה וברורה השווה לכל נפש, ובמודל מארגן המבוסס על שליטה עצמית ומשמעות מַצמיחה.

קהל היעד של הספר הוא רחב מאוד. בראש ובראשונה יכולים להסתייע בו אנשי המקצוע: חוקרים, מטפלים וסטודנטים, העוסקים באנשים הנתונים במשבר במסגרת הדיסציפלינות המרכזיות של מדעי החברה – כמו פסיכולוגיה, חינוך, עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה.

בנוסף עליהם יכול להיעזר בספר גם הציבור הרחב: מכיוון שכולנו נעים בעצם ממשבר למשבר יכול כל קורא להתחבר לרעיונות רבים בספר ולמנף אותם עבור עצמו, כמו גם עבור אלה הסובבים אותו והזקוקים לסיוע. אני מקווה שהספר יסייע לאנשים לצאת ממשברים בכוחות עצמם ולשפר את סיכוייהם לצמוח.