חזרה לספר באתר

   

טיפול קצר מועד
גישה אסטרטגית, ממוקדת פתרונות, ומוטיבציונית, מאת :ורד סלונים-נבו

Brief Therapy - A Strategic, Solution-Focused, and Motivational Approach
By: Vered Slonim-Nevo

מחיר מומלץ: 79 ש"ח
מספר עמודים: 168
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-466-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

טיפול קצר מועד
גישה אסטרטגית, ממוקדת פתרונות, ומוטיבציונית
מאת: ורד סלונים-נבו

מדוע טיפול קצר מועד? כמה נימוקים לכך: הנטייה של מטופלים להגיע בפועל למספר מצומצם של מפגשים; העדויות האמפיריות המצביעות על שיפור במצבם של מטופלים לאחר משך התערבות קצר יחסית; הסיכוי כי שיפור בתחום ממוקד אחד ישפר את מצבו של המטופל גם בתחומים אחרים; האפשרות להיעזר בטכניקות הלקוחות מטיפולים קצרים גם במסגרת טיפול ארוך, הן כדי להקל תסמינים והן כדי להיחלץ ממצבי תקיעות בטיפול; והאפשרות להתקדם לעבר טיפול ארוך מועד, במידת הצורך, גם אם מלכתחילה העריכו כי טיפול קצר יספיק.

בספר זה מוצגות שלוש גישות לטיפול קצר מועד: הגישה האסטרטגית, הגישה הממוקדת בפתרונות, והגישה המוטיבציונית.

המחברת מתארת כל גישה, מדגימה את דרכי השימוש בה, ובוחנת כיצד ניתן להשתמש בטכניקות האופייניות לה גם במהלך טיפולים ארוכי טווח, וכחלק מטיפולים אינטגרטיביים המשלבים גישות טיפוליות שונות.