חזרה לספר באתר

   

מבנה בית הספר והדרך ללמידה פורייה
מאת :שלמה שרן, איווי טאן

School Structure and Productive Learning

By: Shlomo Sharan, Ivy Tan

מחיר מומלץ: 45 ש"ח
מספר עמודים: 268
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-437-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מבנה בית הספר והדרך ללמידה פורייה
מאת: שלמה שרן, איווי טאן

מבנה בית הספר והדך ללמידה פורייה מציג תפיסה של התארגנות בבתי ספר על-יסודיים, לשם קידום והשגת למידה פורייה אתל התלמידים. פרקי הספר דנים ברכיבים העיקריים של עבודת המנהל והמורים לאור תורת המערכות, לעומת דפוסי ההתארגנות וההוראה הקיימים כיום, המעוצבים לאור תורת הבירוקרטיה.

הדיון מראה כיצד עקרונות ההתארגנות של בתי הספר בימינו מכשילים שינוי ושיפור של הלמידה, וכמעט בהכרח יוצרים שגרה ושעמום בקרב המורים והתלמידים. הספר מציע גישה חלופית לארגון והוראה בחינוך העל-יסודי בישראל, במטרה לחולל שיפור ניכר בלמידה ולהפוך אותה לפורייה על פי הגדרתו ש הוגה הדעות הנודע של החינוך ג'ון דיואי.

הספר מיעד לאנשי מקצוע שהחינוך הציבורי קרוב ללבם, ובכללם אנשי משרד החינוך, מפקחים, מנהלים, יועצים ארגוניים לבתי הספר, אנשי תוכניות לימודים והערכה, וכמובן, הורים. הספר מתווה דרך לחלץ את בתי הספר מן העבר של המהפכה התעשייתית שהם שרויים בו בתחומי הארגון וההוראה, ולהיענות לדרישותיה של חברת-המידע שאנו חיים בה היום.