חזרה לספר באתר

נוער בישראל 2005
מאת :גיורא רהב, יוחנן ווזנר, פייסל עזאיזה

Youth in Israel, 2005
By: Giora Rahav, Yochanan Wozner, Faisal Azaiza with Michal Wander-Schwartz - Editors

מחיר מומלץ: 54 ש"ח
מספר עמודים: 250
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-432-6

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות