חזרה לספר באתר

   

נוער בישראל 2005
מאת :גיורא רהב, יוחנן ווזנר, פייסל עזאיזה

Youth in Israel, 2005
By: Giora Rahav, Yochanan Wozner, Faisal Azaiza with Michal Wander-Schwartz - Editors

מחיר מומלץ: 54 ש"ח
מספר עמודים: 250
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-432-6

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

נוער בישראל 2005
בעריכת: גיורא רהב, יוחנן ווזנר, פייסל עזאיזה

למרות ש"נוער" הוא קטגוריה חברתית רחבה ואמורפית, שגבולותיה עמומים ומשתנים, לקבוצה זאת מאפיינים ברורים המבדילים בינה לבין מבוגרים מצד אחד וילדים מצד שני. קבוצה זו מעסיקה מאוד את קבוצת המבוגרים, אולי דווקא בשל עמימות הגבולות ביניהן.

לנוער בישראלי מאפיינים מסוימים המשותפים לו ולנוער בעולם כולו, או לפחות - לו ולנוער במדינות היותר מפותחות בעולם. אך יש לו גם מאפיינים ייחודיים שנובעים מייחודה של ישראל: כחברה חדשה, כמדינת הגירה וכמדינה שחיים בה שני עמים - יהודים וערבים.

הקובץ שלפנינו הוא השני בסדרה שמנסה לבנות גוף של ידע על הנוער בישראל, ובכלל זה על המייחד אותו. כמו בקובץ הקודם, גם כאן מוצג דוח על איכות החיים של הנוער בישראל, המשווה אותה עם זו של הסקר הקודם, וכמו בכרך הקודם, גם כאן מוצגים מאמרים אחדים המתייחסים לבעיות ולהיבטים ייחודיים של חיי הנוער. הדוח הנוכחי מתייחד בכך שחלק ניכר מהמאמרים בו עוסקים בבעיות ייחודיות לנוער הערבי בארץ ולהבדלים בינו לבין הנוער היהודי.

אף שזהו קובץ מאמרים אקדמיים, שרובם מבוססים על מחקר, הוא נועד לפנות לכל אדם שהנוער ובעיותיו קרובים ללבו: חוקרים ומורים, תלמידים, יועצים וקובעי מדיניות.