חזרה לספר באתר

   

קשרי הכלכלה בין ישראל לפלסטינים
לקחי העבר ומבט לעתיד, מאת :יצחק מלר

Palestinian-Israeli Economic Relations: Past Experience and Future Prospects
By: Michal Sela - Editor

מחיר מומלץ: 48 ש"ח
מספר עמודים: 116
מסת"ב: ISBN: 965-274-413-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

קשרי הכלכלה בין ישראל לפלסטינים
לקחי העבר ומבט לעתיד
בעריכת: יצחק מלר

הספר הזה מציג את השאלה האם ההיפרדות של המשקים הישראלי והפלסטיני זה מזה היא אפשרית ורצויה. הכלכלנים, אנשי העסקים והאישים הרשמיים, אשר דבריהם כונסו בספר - חלקם ישראלים וחלקם פלסטינים - מנתחים היבטים שונים של הנושא: תשתיות, סחר, תעשייה, תעסוקה ופיתוח כלכלי. הם גורסים ששיתוף הפעולה הכלכלי לא רק שהוא משרת את האינטרסים של שני הצדדים אלא טמון בו גם פוטנציאל ניכר לקירוב השלום בין שני העמים.

המכון האוניברסיטאי לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי הוקם בידי מרכז פרס לשלום ואוניברסיטת תל אביב והוא מהווה חלק מהפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון.