חזרה לספר באתר

   

בית-ספר בניהול עצמי
תיאוריה, מחקר ומעשה, מאת :חיים גזיאל

School-Based Management: Theory, Research and Practice
By: Haim Gaziel

מחיר מומלץ: 84 ש"ח
מספר עמודים: 268
מסת"ב: ISBN: 965-274-336-4

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

בית-ספר בניהול עצמי
תיאוריה, מחקר ומעשה
מאת: חיים גזיאל

חיים גזיאל

חיים גזיאל, בוגר ומוסמך של האוניברסיטה העברית בירושלים, ודוקטור של הסורבון בפריס. כיום הוא פרופסור מן המניין למדיניות ומנהל החינוך באוניברסיטת בר-אילן. בעבר היה מורה, מנהל ומקפח כולל המערכת החינוך העל-יסודי. כמו-כן, שימש בתפקיד ראש בית-הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן (1992-1988), וניהל את מכון המחקר של בית-הספר (1996-1992).

המחבר פרסם מאמרים רבים בכתבי-כת בינלאומיים בנושאים של מדיניות, התנהגות ארגונית והתנהגות מנהלית בארגונים ציבוריים בכלל ובארגוני חינוך בפרט. המחבר עמית באגודה האמריקאית לחקר החינוך, באגורה האמריקאית לניהול, בפורום האירופי לניהול ובאגודות הישראליות לחינוך ולסוציולוגיה.

ספריו הקודמים
יסודות בניהול ציבורי, בהוצאת "דקל פרסומים אקדמיים" (שלוש מהדורות); מחשבה מנהלית בת-זמננו, בהוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב (שתי מהדורות);
Politics and policy making in Israel's education, London: Sussex Academic Press;
Le facteur qualite dans l'ecole de l'an 2000, Paris: Presses Universitaires de France;
La calidad en los centros docentes del siglo XXI, Madrid: La Muralia, SA.
וכן מקראות בעריכתו בנושאים הבאים: מדיניות חינוך משווה, מנהיגות בחינוך וקבלת החלטות.