חזרה לספר באתר

   

דת, ליברליזם, משפחה וחברה
אסופת מאמרים, מאת :אריאל רוזן-צבי

Religion, Liberalism, Family and Society, A collection of Articles
By: Ariel Rosen-Zvi

מחיר מומלץ: 194 ש"ח
מספר עמודים: 381
מסת"ב: ISBN: 965-274-323-2

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

דת, ליברליזם, משפחה וחברה
אסופת מאמרים
מאת: אריאל רוזן-צבי

אסופת המאמרים של אריאל רוזן-צבי ז"ל כוללת אחד-עשר מאמרים שנכתבו בעשור האחרון לחייו. רוב המאמרים פורסמו במהלך השנים בכתבי-עת ובספרים שונים. הבאתם במקובץ מוסיפה להם נופך מיוחד, ומאפשרת לקוראים להפיק מהם ערך מוסף הנובע מהסתכלות על התמונה כולה ברצף אחד. הקובץ מחולק לשלושה שערים: תורת המשפט, דת ומדינה ודיני משפחה.

השער הראשון מציג את תורת המשפט שבה דגל אריאל רוזן-צבי. בבסיסה התחשבות המציאות החברתית והפעלת המשפט ובתי-המשפט תוך רגישות מרבית למציאות זו. השער השני עיקרו חיפוש דרך שבה יוכלו חילונים ודתיים לחיות יחדיו לאורף ימים. יש בו ביקורת נוקבת על דיינים ופוסקי הלכה, על שנכשלו במציאת הדרך. השער השלישי עוסק בדיני משפחה.