חזרה לספר באתר

   

מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי
מאת :חנוך דגן

Land Law in Israel: Between Private and Public
By: Hanoch Dagan - Editor

מחיר מומלץ: 184 ש"ח
מספר עמודים: 651
מסת"ב: ISBN: 965-274-270-8

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי
בעריכת: חנוך דגן

ההתפתחויות החוקתיות, הכלכליות-חברתיות והפוליטיות של השנים האחרונות מציבות לפני דיני המקרקעין בישראל סוגיות ושאלות חדשות ואתגרים לא פשוטים.

מטרתו של ספר זה הינה להציג אוסף רחב של דעות בסוגיות מרכזיות אלה של ההוויה הישראלית. נכללים בו חיבורים של חוקרים מתחומי המשפט הפרטי והציבורי וממדעי החברה והרוח. אין דרך טובה למצות את המגוון העשיר של הדעות והגישות המובעות בחיבורים אלה; ובכל זאת, פטור בלא-כלום אי- אפשר ופתח-דבר לספר מוקדש לסקירה תמציתית של עיקרי טענות הכותבים.

בכל המאמרים בולטת ההכרה בחשיבות של אופן התפתחותם של דיני המקרקעין בישראל בהקשרים הנידונים כאן ובהשפעה הצפויה של התפתחות זו על דמותה העתידית של החברה הישראלית.

נראה שההסכמה בנקודה זו תרמה למזיגה המיוחדת הניכרת בקובץ זה בין המשפט לבין גופי הידע המשיקים לו. כך בולטת אי-הסתפקותם של המשפטנים בניתוח הדוקטרינרי של הסדרי המשפט הישראלי בסוגיות שהם דנים בהן, והיעזרותם התדירה - לצד הפנייה המסורתית והחשובה ללקחי המשפט ההשוואתי - גם בתובנות מתחומי-דעת חוץ-משפטיים, בפרט מוסר-מדיני, כלכלה והיסטוריה.