חזרה לספר באתר

   

עקרונות אבולוציוניים בהתפתחות החשיבה
מאת :שרה דרויאן

Evolutionary Principles of Thinking Development
By: Sara Druyan

מחיר מומלץ: 65 ש"ח
מספר עמודים: 206
מסת"ב: ISBN: 965-274-287-2

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

עקרונות אבולוציוניים בהתפתחות החשיבה
מאת: שרה דרויאן

הסתגלות האורגניזם לסביבתו, שתורת האבולוציה מושתתת עליה, מהווה גם עיקרון בסיסי משותף בגישות פסיכולוגיות מרכזיות המסבירות את התפתחות החשיבה. הגישות נבדלות זו מזו ברמת התפקוד שעקרון ההסתגלות מופעל בה: עקרון הסתגלות ברמה העצבית - בגישת "הרשתות העצביות" של גרוסברג; עקרון ההסתגלות ברמה הביולוגית - בגישה המבנית-הביולוגית של פיאז'ה; ועקרון ההסתגלות ברמה החברתית - בגישה החברתית-התרבותית של ויגוצקי.

הספר מציע גישה בינתחומית, "רשתות מסתגלות ביולוגיות-חברתיות", המאחדת את הרעיונות המשותפים בשלוש הגישות ומעניקה להן מסגרת התייחסות אחת, המבוססת על עקרון ההסתגלות. באמצעות מסגרת זו מוסברים תהליכי הלמידה והתפתחות החשיבה.

הספר מציג בבהירות רבה ידע מדעי בתחומי הפסיכו-קוגניציה והנוירו-קוגניציה באופן המתאים לקורא המתעניין בתהליכי הלמידה במוח, בחשיבה ובדרכי התפתחותה: אנשי-מקצוע וסטודנטים בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך וכן אנשים חושבים בכל עיסוק אחר.