חזרה לספר באתר

להיות שונה בישראל
מוצא עדתי ומין בטיפול בישראל, מאת :קלייר רבין

Being Different in Israel
Ethnicity, Gender and Therapy
By: Claire Rabin - Editor

מחיר מומלץ: 75 ש"ח
מספר עמודים: 325
מסת"ב: ISBN: 965-274-285-6

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות