חזרה לספר באתר

   

שותפים שווים-חברים טובים
העצמה של זוגות דרך טיפול, מאת :קלייר רבין

Equal Partners, Good Friends
By: Claire Rabin

מחיר מומלץ: 59 ש"ח
מספר עמודים: 244
מסת"ב: ISBN: 965-274-249-x

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

שותפים שווים-חברים טובים
העצמה של זוגות דרך טיפול
מאת: קלייר רבין

חברות היא מצב רצוי לזוגות של היום, אך חברות בחיי נישואים מוגבלת על ידי האינטראקציה של התפקידים הנשיים והגבריים הנוקשים ועל ידי התפיסות המסורתיות של חלוקת הכוח.

כל הזוגות מושפעים מהשינויים שחלו בתפקידים של הגבר והאישה, אך בכל הקשר לשוויון האישה, הנישואים נמצאים בפיגור בהשוואה למקומות העבודה, הספר שותפים שווים - חברים טובים בוחן את הקשר שבין אי שוויון בחיי הנישואים לבין נישואים במצוקה. ביחסים של היום דורשים בני הזוג הגינות ולא רק אינטימיות ועל המטפלים הזוגיים להיות מוכנים לשנוי זה.

האופי החיוני של השוויוניות נבחן דרך ההשוואה בין זוגות המנסים להתחלק שווה בשווה בשלוש תרבויות שונות: ארה"ב, אנגליה וישראל. בעולם שבו התפקידים המסורתיים של הגבר והאישה משתנים, יצרה ראייה חוצת תרבויות זו דגם של שוויון בחיי הנישואים שיש לו השלכה ישירה על כל מערכות היחסים והזוגיות. הדגם יוצר חזון חדש המראה שוויון בחיי הנישואים ודרכים להשגתו.

הספר בוחן, דרך ניתוח אירועים של טיפול זוגי, את ההשפעות של אי השוויון על חיי הנישואים ומציע למטפלים חזון של יחסים שוויוניים היכול להקיף מגוון של סגנונות חיים. הספר מציע שיטות טיפוליות שיעזרו לזוגות לנוע לעבר שוויוניות בחיי נישואיהם.

הספר טוען שקיימת תועלת טיפולית ממשית בהבאת נושאים הקשורים לשינוי החברתי בתפקידי הגבר והאישה לפגישות טיפוליות. הוא מציע דגם לטיפול קליני המבוסס על מחקר אמפירי. המחברת מציעה כלים שימושיים לטיפול זוגי בעזרת דוגמאות אחדות של אירועים קליניים. היישומים של הדגם הטיפולי הזה בהדרכה ובהנחיית המטפלים העובדים עם זוגות, נבחנים כאן.