חזרה לספר באתר

   

לקסיקון החינוך וההוראה
מאת :יצחק קשתי, מרדכי אריאלי, שמחה שלסקי - עורכים

Teaching and Education - An Israeli Lexicon
By: Y. Kashti, M. Arieli, S. Shlasky - Editors

מחיר מומלץ: 78 ש"ח
מספר עמודים: 392
מסת"ב: ISBN: 965-274-251-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

לקסיקון החינוך וההוראה
בעריכת: יצחק קשתי, מרדכי אריאלי, שמחה שלסקי - עורכים

לקסיקון החינוך וההוראה הינו סיכום של מידע ופרשנות הנוגעים בעשייה ובחשיבה החינוכית במופעיהן בחברה ובעולמו של היחיד. עורכי הלקסיקון ביקשו לעצבו כך שיוכל לסייע לאנשי חינוך להכיר את המציאות רבת-הפנים של עולמם התעסוקתי.

הלקסיקון מכוון בראש ובראשונה לאנשי המעשה בתחום החינוך: למורות ולמורים, למנהלות ולמנהלים, למדריכות ולמדריכים, לגננות, למורי-מורים, למנחי-מורים, לאנשי המדיניות והמינהל של החינוך ברשויות ממלכתיות ומקומיות, למפקחים במערכת החינוך, לעוסקים בייעוץ ובפיתוח ארגוני של מוסדות חינוך, לסטודנטים לחינוך ולמדעי החברה וההתנהגות באוניברסיטות ובמכללות לחינוך, וכמובן להורים.