חזרה לספר באתר

   

מחוץ לזירת השוורים: ספרד במאה העשרים
מאת :רענן ריין ותמר גרובס

Outside the Bullring: Spain in the Twentieth Century
By: Raanan Rein and Tamar Groves

מחיר מומלץ: 68 ש"ח
מספר עמודים: 334
מסת"ב: ISBN: 965-274-406-9

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מחוץ לזירת השוורים: ספרד במאה העשרים
מאת: רענן ריין ותמר גרובס

הצצה חטופה במדדים ההתפתחות הכלכלית והפוליטית בספרד בראשית המאה ה-21 די בה ללמד, כי ארץ איברית זו נמנית כיום עם המדינות המובילות בעולם.

קריאה זריזה בעמודי החדשות של רוב עיתוני אירופה חושפת את היותה של ספרד חברה מרכזית בקהילה האירופית ושחקנית חשובה בזירה הבינלאומית. אבל עלעול מהיר במדריכי תיירות, למשל, או בחוברות צבעוניות, שבאמצעותן מצליחות סוכנויות התיירות למשוך אל חופי ספרד ואל עריה השוקקות עשרות מיליונים של נופשים ומבקרים מדי שנה, מעלה תמונה אחרת.

פרסומים מעין אלה מעידים עד כמה מושרשים בתרבות המערבית המיתוסים, הסטריאוטיפים והקלישאות לגבי ספרד ואופייה הלאומי-כביכול.

במרוצת מאות רבות של שנים נכתבו והתפרסמו טקסטים אשר ייחסו לספרדים תכונות אופי מובהקות: נחרצות, אומץ ונוקשות, גסות וחספוס, גאווה ויומרנות, אכזריות וקנאות, נהנתנות ומשיכה למוות. והיכן ניכרים כביכול תווי אופי אלה באורח בולט יותר אם לא בזירת השוורים?

המחברים בקובץ מחוץ לזירת השוורים מבקשים דווקא להתרחק מאותם מיתוסים וסטריאוטיפים, שאין בהם כדי להבהיר את המאבקים החברתיים והפוליטיים שהתחוללו בספרד במאה שעברה, ולעגן את התפתחותה של ספרד במסגרת תהליכי המודרניזציה שחוו גם מדינות אחרות בדרומה של יבשת אירופה. על מנת לפתוח צוהר להיסטוריה הספרדית של המאה ה-20, דנים החיבורים באסופה זו בקשת רחבה של סוגיות בהיסטוריה הספרדית של המאה החולפת מנקודות מבט שונות ומזוויות מגוונות.

קורותיה של ספרד במאה שעברה כוללים מונרכיה ליברלית, שני משטרים רודניים, שלטון רפובליקני, מלחמת אזרחים ודמוקרטיה משגשגת, שכלכלתה משולבת בזו של אירופה המאוחדת. אמנם במרוצת רובה של המאה החולפת מצאה עצמה ספרד בשולי הדרמה העולמית, אך האינטראקציה בין מאפייניה הייחודיים לבין השלכותיהן של ההתפתחויות הכלל-עולמיות על תולדותיה, מספקת גרסה ייחודית ומרתקת של המאה ה-20.