חזרה לספר באתר

   

מוח,הפרעות קשב ולקות למידה
מאת :רות אנגל-אלדר

Brain, Attention Impairments and Learning Disabilities
By: Ruth Engel-Eldar

מחיר מומלץ: 68 ש"ח
מספר עמודים: 127
מסת"ב: ISBN: 965-274-394-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מוח,הפרעות קשב ולקות למידה
מאת: רות אנגל-אלדר

הספר הנוכחי נחלק לשלושה חלקים, שבמרכזם הצגת הגורמים להופעתן של הפרעות קשב ולקות למידה על רקע הפגיעה בתהליכים מוחיים ובתפקודי המוח.

חלקו הראשון של הספר עוסק בהפרעות קשה: הסיבות להפרעה ותופעותיה, סוגי הפגיעה השונים, מאפייני הפרעת הקשה בקרב בנים ובנות והשלכותיה של פגיעה זו על הפרעות אישיות, פסיכופתולוגיה, עבריינות, צריכת סמים ומחלות נפש.

חלקו השניי של הספר עוסק בלקויות למידה: מאפיינים, סוגי הלקות והגורמים להופעתן.

בחלקו השלישי של הספר נסקרים אמצעים לזיהוי ולאיתור פגיעה בקשב ולקות למידה בקרב תלמידים המגלים קשיי למידי שונים, סוגי האבחון המומלצים בהתאם לזיהוי מוקדם זה ואמצעים בהתערבות ובסיוע מעשי לתלמיד נושא הפגיעה.

מטרתו של הספר היא לספק מידע קריא ונגיש להורים, לאנשי חינוך, לסטודנטים ולעוסקים באבחון, באמצעות סקירת הרקע התאורטי והמעשי להבנת הפרעת הקשב ולקות הלמידה והאמצעים לזיהוי, אבחנה וסיוע. לשם כך צורפו גם תרשימים וצילומי מוח, הממחישים את הסוגיות השונות.