חזרה לספר באתר

   

מילים המנסות לגעת
מחקר איכותני - תאוריה ויישום, מאת :אשר שקדי

Words of Meaning
Qualitative Research - Theory and Practice
By: Asher Shkedi

מחיר מומלץ: 79 ש"ח
מספר עמודים: 304
מסת"ב: ISBN: 965-274-370-4

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מילים המנסות לגעת
מחקר איכותני - תאוריה ויישום
מאת: אשר שקדי

ספר זה פורש בפני הקורא באופן רחב, עמוק ושיטתי את תהליך עשיית המחקר האיכותני. הספר סוקר בצורה מפורטת את הגישה ואת השיטות לביצוע המחקר האיכותני. בספר ניתן דגש הן להיבטים העיוניים והן להיבטים המעשיים של המחקר האיכותני.

לאורך פרקי הספר שזורים כל שלבי המחקר ומוקדיו: עיצוב המחקר ושאלותיו, איסוף הנתונים, כתיבת הדו"ח המסכם וכן גישת המחקר האיכותני וייחודה, סוגיית אמינות המחקר האיכותני וכו'. כמחצית מפרקי הספר מוקדשים לסוגיית ניתוח הנתונים, בהיותה הסוגייה המורכבת והמאתגרת ביותר בניהול המחקר.

הספר מיעד לחוקרים וסטודנטים, לאלו המעוניינים להכיר את המחקר האיכותני, לעשות את צעדיהם הראשונים במחקר איכותני וכן לבעלי ידע וניסיון בתחום זה.

הספר ערוך באופן המאפשר שימוש בו כספר קורס במחקר איכותני.

"את המלאכה של מחקר איכותני יש ללמוד. טעות היא לחשוב, כי הדברים מובנים מאליהם, ובסקרנות הטבעית או בהתרשמות האמפתית דיינו. אין זו אמנות, אלא מיומנות שיש להשתלם בה. יש בה תאוריה, שיטה וביקורת, כמו בכל תחום אקדמי ראוי. לאט לאט נבנים במוקדי ידע שונים בעולם תכניות ההכשרה וחומרי הלימוד כדי להקנות לדור הלומדים במקצועות השונים של "מדעי האנוש" את מה שרובנו, חוקרים ותיקים יותר, נאלצנו ללמוד/ללמד בעצמנו בדרך של ניסוי ותעייה.

על רקע זה אני מקדמת בברכה את ספרו של אשר שקדי, "מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תאוריה ויישום". באופן שיטתי, על פי ידע רחב ובאמצעות דוגמאות מצרינות משדה החינוך מוביל הספר בבטחה את הלומד לקראת הבנה ושימוש נכון במחקר האיכותני, והוא מצטרף לראשיתו של מדף בארון הספרים העברי בנושא חשוב זה".

עמיה ליבליך, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים