חזרה לספר באתר

   

פנים המשתקפות במראה
תרבויות בישראל בשנות התשעים, מאת :יצחק קשתי ורבקה איזיקוביץ

Faces in the Mirror -
Israeli Cultures in the 1990's
By: Yitzhak Kashti & Rivka A. Eisikovits - Editors

מחיר מומלץ: 42 ש"ח
מספר עמודים: 204
מסת"ב: ISBN: 965-274-213-9

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

פנים המשתקפות במראה
תרבויות בישראל בשנות התשעים
בעריכת: יצחק קשתי ורבקה איזיקוביץ

המציאות התרבותית המשתקפת במראה הפנורמית של ישראל בשנות התשעים היא רבת-פנים. עורכי הקובץ עשו מאמץ מודע לא להבנותה במסגרות המשגה כפויות, ונמנעו מלכבול אותה באמצעות תיאוריה או פרשנות זו או אחרת. תמורה המסתמנת בעשור האחרון בתחום החברתי מעידה שמגוון זה זוכה בהכרה הולכת ורבה.

העבודות בקובץ מדובבות סיפורי-תרבות שונים. הסובייקט העולה מהם הוא היסטורי ועכשווי בעת ובעונה אחת, והוא מתהווה שוב ושוב באמצעות המסר והדיבר ה"אין-פורמטיבי". כזהות - עדיף, בעצם, זהויות - הוא מתגלה זה כבר כנדבך וכמרכיב בתרבות, ועשוי לסמן את אחד ממסלולי ההשתתפות בחברה.