חזרה לספר באתר

   

מודרניות, פוסט-מודרניות וחינוך
מאת :אילן גור-זאב

Modernity, Post-modernity and Education<
By: Ilan Gur-Ze'ev - Editor

מחיר מומלץ: 55 ש"ח
מספר עמודים: 260
מסת"ב: ISBN: 965-274-276-7

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מודרניות, פוסט-מודרניות וחינוך
בעריכת: אילן גור-זאב

על רקע המעבר ממודרניות למצב פוסט-מודרני, נבחנות בכרך זה אוריינטציות חינוכיות רב-תרבותיות, פוסט-קולוניאליסטיות, פמיניסטיות, מודרניסטיות ופוסט-מודרניסטיות.

כיצד האדם המנורמל מיוצר? כיצד ידע, זהות וזיכרון מסוימים נעשים מרכזיים ולגיטימיים, ואחרים נדחקים לשוליים ונעשים בלתי-לגיטימיים? כיצד החינוך המנרמל מבטיח את שעתוקו של הסדר הקיים מבחינת יחסי עדות, אפשרויות תרבותיות או מציאות כלכלית? כיצד הגלובליזציה הקפיטליסטית והרציונליות האינסטרומנטלית חוברים לעיצוב חינוך פוסט-מודרני שיהיה חסין להתנגדות ושחרור?

שאלות אלה מקבלות כאן תשובות במסגרת תפיסות פילוסופיות מגוונות, מתוך הקדשת תשומת-לב מיוחדת להקשר הישראלי.

המשתתפים בגיליון זה:

אילן גור-זאב, אוניברסיטת חיפה
מודרניות, פוסט-מ ודרניות ורב-תרבותיות בחינוך בישראל

פיטר מק'לארן, אוניברסיטת קליפורניה
פוסט-מודרניזם, פוסט-קולוניאליות ופדגוגיה

משה צוקרמן, אוניברסיטת תל-אביב
חרושת-תרבות ובעיית האינדיווידואל

איתן ברונשטיין
משוחח עם פאולו פריירה

נתן גובר, האוניברסיטה העברית בירושלים
הרהורים ביקורתיים על הפדגוגיה הביקורתית

צבי לם, האוניברסיטה העברית בירושלים
כוח/דעת או תועלת/דעת, חשיבות/דעת, סקרנות/דעת

יצחק קשתי, ענת רימון-אור, אוניברסיטת תל-אביב
ביטחון, זהות וחינוך

הנרייטה דהאן-כלב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
עדתיות בישראל - נקודת-מבט פוסט-מודרנית

אילן פפה, אוניברסיטת חיפה
השתמעויות חינוכיות של רב-תרבותיות בישראל:
המקרה של חקר ההיסטוריה