חזרה לספר באתר

   

דינמיקה של משא ומתן
מתיאוריה ליישום, מאת :אמירה גלין

The Dynamics of Negotiating - From Theory To Practice
By: Amira Galin

מחיר מומלץ: 82 ש"ח
מספר עמודים: 268
מסת"ב: ISBN: 965-274-214-7

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

דינמיקה של משא ומתן
מתיאוריה ליישום
מאת: אמירה גלין

הספר כשמו כן הוא: עוסק בתיאוריות שונות של משא-ומתן ובדרכי יישומן הלכה למעשה, בהשראת האמרה הידועה כי "אין דבר מעשי יותר מתיאוריה טובה".

לאורך הספר שזורות דוגמות מהמציאות הישראלית: מהתחום המדיני, מיחסי העבודה, מתחום המסחר והכלכלה ואף מחיי היומיום.

על ספרה זה זכתה פרופסור אמירה גלין מחברת הספר בפרס בר-ניב 1996 מטעם האגודה הישראלית למשפט העבודה ולביטחון סוציאלי והאגודה הישראלית לחקר יחסי העבודה.

מתוך נימוקי ועת פרס בר-ניב
"הספר משקף חשיבה תיאורטית וכולל גם ממצאים אמפיריים מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה והיחסים הבינלאומיים..."

"במחקרים ובממצאים מהארץ ומחו"ל, המובאים בספר, באים לידי ביטוי גם ההיבטים המעשיים של המשא ומתן..."

"הספר הינו כלי חשיבה ומשמש מדריך עזר לבחינת תהליך המשא ומתן, נושא בעל חשיבות בתחומים רבים במשק..."