חזרה לספר באתר

   

מורים בישראל
משיכת מורים אפקטיביים, פיתוחם ועידודם להישאר במערכת החינוך ישראל, מאת :רות זוזובסקי, סמדר דוניצה-שמידט

Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers In Israel
Country Background Report
By: Ruth Zuzovsky, Smadar Donitsa- Schmidt

מחיר מומלץ: 45 ש"ח
מספר עמודים: 168
מסת"ב: ISBN: 965-274-409-3

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

מורים בישראל
משיכת מורים אפקטיביים, פיתוחם ועידודם להישאר במערכת החינוך ישראל
מאת: רות זוזובסקי, סמדר דוניצה-שמידט

ספר זה הינו תוצר של פעילות בינלאומית שהשתפו בה 25 מדינות מטעמו של ארגון ה-OECD. מטרותיה העיקריות של הפעילות היו לסכם ממצאי מחקר הקשורים לקווי מדיניות העוסקים במשיכה, בפיתוח ובהשראה של מורים אפקטיביים במערכות חינוך; לזהות קווי מדיניות ופרקטיקות חדשניות ומוצלחות בנושאים אלה; לסייע בחילופי מידע וניסיון בין המדינות המשתתפות; ולהציע חלופות של קווי מדיניות למקבלי החלטות.

הפעילות בישראל נעשתה מטעם לשכת המדען הראשי של משרד החינוך, התרבות והספורט. עיקר הפעילות היה איסוף ומיזוג של נתונים סטטיסטיים, נתונים על קווי מדיניות ונתונים מחקריים על מידת הצלחתם של קווי מדיניות אלה. במובן זה הספר מסכם תמונת-מצב של המציאות הקיימת בישראל, ונתוניו שרתו את כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, שהחל את פעולתו בשלהי 2003.