חזרה לספר באתר

   

טיפול משפחתי וזוגי
לאוכלוסייה במצוקה מעדות שונות, מאת :קלייר רבין, עפרית שפירא-ברמן, אביטל קדמוני

Gender and Culture Sensitive Family Therapy of Poor Families
By: Claire Rabin, Ofrit Shapira-Berman, Avital Kadmoni - Editors

מחיר מומלץ: 62 ש"ח
מספר עמודים: 150
מסת"ב: ISBN: 965-274-303-8

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

טיפול משפחתי וזוגי
לאוכלוסייה במצוקה מעדות שונות
בעריכת: קלייר רבין, עפרית שפירא-ברמן, אביטל קדמוני

ספר זה נכתב על-ידי צוות העובדות של התחנה לייעוץ בחיי נישואין ומשפחה ביפו, בשילוב עם מרצים מבית-הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל-אביב.

מטרת הספר הינה לחלוק עם הקוראים את העקרונות ושיטות העבודה המרכזיות שפותחו בתחנה להתערבויות מסוגים שונים עם יחידים, זוגות ומשפחות מהמעמד החברתי-הכלכלי הנמוך. שיטות העבודה שפותחו בתחנה מבוססות על רגישות למגדר, לאתניות ולתרבויות שונות - מותאם לאוכלוסייה המגוונת במתגוררת ביפו: "צברים", עולים חדשים, ערבים, יהודים, נוצרים ומוסלמים, משפחות חד-הוריות או מרובות ילדים וכיוצא בזה.

התהליך של כתיבת הספר מהווה דוגמה לשיתוף-הפעולה הפורה שנוצר בין שני הגופים שהקימו את התחנה: האגף לשירותי רווחה בעיריית תל אביב-יפו ובית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל-אביב.