חזרה לספר באתר

   

על מנהלים כמנהיגים
מאת :מיכה פופר

On Managers as Leaders
By: Micha Popper

מחיר מומלץ: 62 ש"ח
מספר עמודים: 176
מסת"ב: ISBN: 965-274-184-1

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

על מנהלים כמנהיגים
מאת: מיכה פופר

"מנהיגות כמוה כאהבה," כתב אחד מחוקרי התופעה, "כל אדם הנתקל בה מזהה אותה בנקל. למרות זאת, קשה לתאר מנהיגות באופן ברור ומדויק..."

ספר זה דן במנהיגותם של מנהלים מתוך התבוננות אינטגרטיבית, המבוססת על הניסיון של הכותב בניהול, בייעוץ ובמחקר. שילוב הפרספקטיבות הללו מאפשר תיאור בהיר יותר של השפעת מנהיגים בארגונים, השפעה שהינה, על דעת הכל, מרכזית ביותר.

"גורם המנהיגות", כפי שהוא מוגדר בספרות הניהול העדכנית, נעשה בעידן השינויים המהירים וההתחרות המתעצמת מכריע מכולם בהסברת ההבדלים בהצלחת תפקודם של ארגונים. הספר מציג את הסיבות לכך וממחיש כיצד זה כיצד זה קורה הלכה למעשה.