חזרה לספר באתר

   

יחסי ישראל-ירדן
פרוייקטים, כלכלה, עסקים, מאת :שמעון שמיר

Israel - Jordan Relations
Projects, Economics, Business
By: Shimon Shamir - Editor

מחיר מומלץ: 48 ש"ח
מספר עמודים: 140
מסת"ב: ISBN: 965-274-366-6

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

יחסי ישראל-ירדן
פרוייקטים, כלכלה, עסקים
בעריכת: שמעון שמיר

חתימת חוזה השלום בין ישראל לירדן הייתה מלווה בדיבורים רמים על הברכה הכלכלית שהוא נושא בכנפיו. הועלו תכניות שאפתניות לביצוע מפעלים אזוריים נרחבים ונחתמו הסכמים רבים של שיתוף פעולה. רק מעט מכל אלה התממש והדבר גרם לאכזבות קשות.

המומחים הישראלים והירדנים המשתתפים בקובץ זה משוכנעים כי גם במגבלות הקשות של המצב הביטחוני והפוליטי הסוער בשנים האחרונות ניתן היה להשיג יותר. הם בודקים מה היו המכשולים שעיכבו את שיתוף הפעולה ומה היו דרכי הפעולה שהביאו במספר מקרים להצלחות עסקיות הרשימות. הלקחים שהם מפיקים לגבי העתיד מסוכמים בסוף הספר.

המכון האוניברסיטאי לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי הוקם על יד מרכז פרס לשלום ואוניברסיטת תל אביב והוא מהווה חלק מהפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון. בראש המכון עומד פרופ' שמעון שמיר, העורך של ספר זה.